Przetargi woj. podkarpackie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6969220 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/SZDC/2019 w przedmiocie realizacji szkolenia kwalifikacyjnego w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969742 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie 1. ciągnik rolniczy moc 140-160 KM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970155 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik obsługi biurowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970159 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - podkarpackie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Obsługa klienta dla 39 osób. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970225 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie w ramach realizacji Projektu: „CinematicVR” o numerze POPW.01.01.02-18-0032/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970248 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie „Dowóz osób z terenu gminy Tryńcza do Dziennego Domu Seniora w Wólce Małkowej” 1. W ramach zamówienia przewiduję się przewóz max....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971713 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie Budowa tablic informacyjnych na terenie Parku Papieskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971723 2019-08-28
godz. 00:00
Podkarpackie Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej 1) budowa placu zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa 2) montaż elementów malej architekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968470 2019-08-28
godz. 08:00
Podkarpackie 1. GRADOWINA 2000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6928620 2019-08-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci Numer referencyjny: ZP250/05...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958919 2019-08-28
godz. 09:00
Podkarpackie Wsparcie serwisowe przełączników Alcatel

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970433 2019-08-28
godz. 09:00
Podkarpackie Wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, projekcji multimedialnej oraz ogrodzenia terenu sceny i jej zaplecza wraz z obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952924 2019-08-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Budowa kancelarii leśniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Dylągowa i Ulucz” Numer referencyjny: S.270.1.6.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957750 2019-08-28
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Krościenko, Hoszowczyk i Serednica. Numer referencyjny: ZP.271.39.2019 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6945835 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w obrębie Krasne, na dz. o nr. ewid. 2684/2”. Numer referencyjny: RI.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952036 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Numer referencyjny: IG.271.8.ZP.2019 Modernizacja – Przebudowa dróg d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955270 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na drogach gminnych 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z masy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956070 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956692 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Numer referencyjny: GKI.271.17.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957469 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963988 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie FeSi 75 - IX 2019 1. FeSi 75 24 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966831 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dziec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967484 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w Mielcu przy ul. Że...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969087 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ulanów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969774 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie- budowa skweru rekreacyjnego” powtórzone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971044 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w Nadleśnictwie Krasiczyn. Część I. Wykonanie ogrodzenia posesji leśniczówki Leśnictwa Średnia nr inw. 50/165 nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964191 2019-08-28
godz. 10:00
Podkarpackie usługa: przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, a także kontrola bezpieczeństwa mechanicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963990 2019-08-28
godz. 10:30
Podkarpackie FeMn75 IX 2019 1. FeMn75 24 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970442 2019-08-28
godz. 10:30
Podkarpackie Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej KRANZLE B 270 T dla potrzeb RDW Rymanów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6912588 2019-08-28
godz. 10:45
Podkarpackie przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej Numer referencyjny: ZP.271.20.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin