Przetargi woj. podkarpackie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6755207 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.IV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6764064 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oleju napędowego Numer referencyjny: ZP/01/2019 Dostawa oleju napędowego w ilości około 210 000 l w okresie 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768760 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798636 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony budynku administracyjnego Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., położonego na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808344 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w m. Srogów Górny. dz. nr ewid. 1260/2, polegająca na budowie chodnika w km 0+006.20 -- 0+086...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808738 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa placu zabaw przy ul. Wielopolskiej w Dębicy Numer referencyjny: IZP.271.22.2019.MKa Zamówienie obejmuje: a) dostawa fabryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808919 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka Numer referencyjny: IKR.271.11.2019 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6806148 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809593 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec Numer referencyjny: IP.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818240 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809646 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/15/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup o char...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826561 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie WPSP.DZP- 382/8/2019 dostawy transportem dostawcy do magazynu żywnościowego zamawiającego (budynek Nr 8) młodych ziemniaków, śwież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825670 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku Numer referencyjny: ZP/19/2019 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825888 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie prac geodezyjnych na terenie powiatu przemyskiego Numer referencyjny: ZP-19-48 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825898 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Komańcza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826022 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega” Numer referencyjny: BZP-I.271.36.2019 Zadanie obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827386 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827197 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829006 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie I.7013.653.2.2018.K Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832444 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie ZP.271.M.9.2019 Remonty cząstkowe jezdni (naprawa przełomów) na drogach gminnych Gminy Lubenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832701 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie NA/O/182/2019 Dostawa odzieży ochronnej dla studentów biorących udział w stażach POWER z WBIŚiA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832725 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie NA/S/176/2019 Usługa polegająca na przeprowadzeniu: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6796248 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 II Numer referencyjny: EZ/215/50/2019 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834950 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Przygotowanie podłoża oraz wykonanie alejki wraz z podjazdem z kostki brukowej na cmentarzu w miejscowości Koniuszki dz. ewid. nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835006 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z adaptacją projektu typowego budynku świetlicy wiejskiej UC67 Murator dla miejscowości Solca do warunków miejscowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834998 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie BGM-IV.2321.2.5.2019 Wycena nieruchomości lokalowej położonej w Rzeszowie cz. 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823150 2019-06-19
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa leków i wyrobów medycznych Numer referencyjny: ZP/29/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i wyrobów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6811316 2019-06-19
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sądzie Rejonowym w Ropczycach. Numer referencyjny: SIR-2512-2/19 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801687 2019-06-19
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi przewozowej w sieci kolejowej podróżnym posługującym się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej em...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827033 2019-06-19
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Rzeszowa Numer referencyjny: CZ-D.271.50.147.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin