Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4948138 2019-07-17 Śląskie wykonanie remontu, w tym: elewacji, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, przebudowy łazienek, uporządkowania i dobudowy prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948140 2019-07-17 Śląskie Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów RCKiK w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/20/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948142 2019-07-17 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/RB/DAG/2/19 Roboty remontowe w budynku „A” Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnict...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948111 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948110 2019-07-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Stanica” II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947907 2019-07-17 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.272.19.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 laptopów do Biura Projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947955 2019-07-17 Śląskie Dostawa granulatu drzewnego – pellet do kotłowni Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948000 2019-07-17 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego dla 8. BLTr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948032 2019-07-17 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej w POK nr 9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947889 2019-07-17 Podlaskie Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948148 2019-07-17 Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście - Niebuszewo Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947903 2019-07-17 Dostawa urządzenia TPS 2500S dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WF/ZP/8/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948108 2019-07-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Serwis załadunku, transportu i przetwarzania odpadów wydobywczych powstałych podczas prac wiertniczych I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947958 2019-07-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszanowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948153 2019-07-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poddębicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948154 2019-07-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modzerowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947963 2019-07-17 Śląskie „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947965 2019-07-17 Mazowieckie Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/53/NC Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948045 2019-07-17 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948201 2019-07-17 CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: Zabudowa szlaku w leśnictwie Karpniki oddz. 104 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948046 2019-07-17 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR I II.2.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych zadania "Zabezpieczenie osuwiska w leśnictwie Borowice oddz. 207a"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948152 2019-07-17 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Czyszczenie zbiorników płuczkowych i armatury ssąco-tłoczącej urządzeń wiertniczych. II.2.4) Opis zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948200 2019-07-17 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zabezpieczenie osuwiska w leśnictwach Przełęcz i Jedlinki nr rozliczeniowy 13-25-2.1-02

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948047 2019-07-17 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach inwestycji pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948049 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zintegrowany system druku 3 D w technologii DMLS oraz CJP II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948207 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Skaner 3D (HD) II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948208 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zaawansowane oprogramowanie do skanowania i edycji modeli 3D II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948210 2019-07-17 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów skratek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948211 2019-07-17 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Odbiór, transport i zagospodarowanie zawartości piaskownika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948146 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin