Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5200120 2020-02-20 Mazowieckie ZP-2380-174/2019 Remont części pomieszczeń w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200122 2020-02-20 Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Sz.M.A.392.1.2.RPLU.2020 Zadanie nr 2: Wymian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200124 2020-02-20 Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200126 2020-02-20 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BRI.MR.271.3.2020PN 1.Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200138 2020-02-20 Podkarpackie DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200141 2020-02-20 Śląskie Przebudowa drogi 5021S – budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200144 2020-02-20 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 11/2020/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200148 2020-02-20 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WR.272.9.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni gospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200151 2020-02-20 Lubelskie ODBIERANIE I TRANSPORT OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁAZISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 r. Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200152 2020-02-20 Mazowieckie Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200154 2020-02-20 Lubuskie Przebudowa budynku i aranżacja pomieszczenia czytelni na pomieszczenie małego kina zlokalizowanego w budynku wielofunkcyjnym Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200157 2020-02-20 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200159 2020-02-20 Wielkopolskie Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199900 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie zakup koparko - ładowarki z osprzętem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): zdp.272.1.2020/pn I. Opis przedmiotu zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199904 2020-02-20 Małopolskie Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199909 2020-02-20 Małopolskie Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Krakowie przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199915 2020-02-20 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DNP.260.2.2020.PN.D Przedmiotem zamówienia jest dostawa i utrzymanie oznakowania pionowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199918 2020-02-20 Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej w Łebie w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst wraz z polem biwakowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199921 2020-02-20 Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, cargo, ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Instytutu Hematologii i Transfu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199937 2020-02-20 Wielkopolskie „Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Ri. 08/2020 Inwestycj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199938 2020-02-20 Zachodniopomorskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZW.271.1.2020 Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199950 2020-02-20 Zachodniopomorskie Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199964 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 lub odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199972 2020-02-20 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-4/MS/2020 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług przygotowywania posiłków wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199984 2020-02-20 Wielkopolskie Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5199992 2020-02-20 Lubuskie Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2020 roku Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200007 2020-02-20 Mazowieckie MODERNIZACJA PARKU PRZY UL.PERZYŃSKIEGO ORAZ W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PROFESJONALNE STANOWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200024 2020-02-20 Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KF/ZP-236-38/19 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200038 2020-02-20 Zachodniopomorskie Naprawa Budynku nr 31 w 21. BLT w Świdwinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/77/2019 Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200055 2020-02-20 Małopolskie Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3 , nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego wraz z bois...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin