Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6920162 2019-08-26
godz. 12:00
Łódzkie Wykonywanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych oraz naprawach urządzeń medycznych w Tomaszowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923148 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dzierżawa platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów płuczących i części z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923217 2019-08-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa aparatury, sprzętu medycznego oraz mebli Numer referencyjny: DZP.3311-33/2019 Pakiet nr 1 – Dostawa aparatury i sprzętu me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6940863 2019-08-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż aparatów słuchowych. . Przedmiot prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953297 2019-08-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2. Zabezpieczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960738 2019-08-26
godz. 12:00
Śląskie Wyłonienie podmiotu który w roku akademickim 2019/2020 tj. od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., przeprowadzi wśród ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962400 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa weterynaryjna Usługa weterynaryjna dla psów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962535 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie „ Sprzedaż i dostawę zestawów do pobierania krwinek płytkowych metodą aferezy”. Numer referencyjny: ZP-9-2019 1. DOSTAWA JEDNORAZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962692 2019-08-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielania świadczeń fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji domowej. Świadczenia medyczne będą ud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6932529 2019-08-26
godz. 12:00
Dolnośląskie „Dostawy produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Działem Farmacji i przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6965790 2019-08-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966492 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez: 1) PAKIET I: lekarza w zakresie medycyny ratunkowej i innej specjalizacji um...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958555 2019-08-26
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawę oraz montaż sond do USG oraz aparatu ultrasonograficznego Numer referencyjny: DA.ZP.242.56.2019 Pakiet nr 1: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960948 2019-08-26
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych (DFP.271.70.2019.AJ) Numer referencyjny: DFP.271.70.2019.AJ Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6923212 2019-08-26
godz. 12:30
Małopolskie Dostawa aparatury medycznej Stół operacyjnyStół operacyjny – 1 szt.Szczegółowy opis w załączniku nr 1 do SIWZ dla tej części Ultra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963723 2019-08-26
godz. 12:30
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i w izbie przyjęć w Megr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966202 2019-08-26
godz. 12:30
Zachodniopomorskie Świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 maja 2020 r. Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne. Zakres świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958639 2019-08-26
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa produktów leczniczych (leków)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6970429 2019-08-26
godz. 13:00
Mazowieckie Deinstalacja, transport oraz instalacja i uruchomienie aparatów RTG w nowym miejscu użytkowania. Ilość aparatów RTG nie przekroczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971509 2019-08-26
godz. 13:00
Opolskie 38/ZOF/2019 - Aparaty przytwierdzające do napromieniań stereotaktycznych w radioterapii PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 aparat przytwie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949812 2019-08-26
godz. 13:30
Zachodniopomorskie Sprzęt jednorazowy Numer referencyjny: A.272.C 30.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952563 2019-08-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965874 2019-08-26
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: godzin normalnej ordynacji z jednoczesnym świadczeniem dyżurów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966205 2019-08-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług zdrowotnych w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Rodzaj świadczeń: leczenie szpitaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955716 2019-08-26
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ECPW w ramach kontraktów lekarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960905 2019-08-26
godz. 15:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych: a) zwykłych: w godzinach od 15:00 do 8:00 dnia następneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967131 2019-08-26
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956582 2019-08-26
godz. 16:00
Opolskie 08-19-000062/STM/07/1/07.0000.220.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957208 2019-08-26
godz. 16:00
Śląskie LECZENIE STOMATOLOGICZNE 12-19-000581/STM/07/1/07.0000.221.02/01 Ogłoszenie Świadczenie ogólnostom. dzieci powiat pszczyński LECZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966888 2019-08-26
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań Kod postępowania 02-19-000164/REH/05/1/05.1310.208.02/03 udzielanie świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin