Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Windy i dźwigi - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7487121 2020-05-29
godz. 10:30
Małopolskie Zakup i dostawa implantów - Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494265 2020-05-29
godz. 10:30
Małopolskie dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494004 2020-05-29
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495646 2020-05-29
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia serwerowni w SPZOZ w Proszowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495315 2020-05-29
godz. 10:30
Małopolskie Zakup i dostawa: Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia SURFANIOS Lemon 1l 1. Surfanios Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481535 2020-05-29
godz. 10:45
Małopolskie Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Numer referencyjny: RIR.271.1.10.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471388 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa odcinków sieci i przyłączy cieplnych w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478813 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina.” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481479 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491991 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I Numer referencyjny: ZP/23/2020 Przetarg nieograniczony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493041 2020-05-29
godz. 11:00
Śląskie Nowy Sącz - dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia dla nowo wykonanwej inwestycji RTO 1. dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495673 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa żywienia dla dzieci i noworodków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478861 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Zakup pojazdów bojowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Numer referencyjny: OR-10.271.34.2020 Nazwa i przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483945 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie wraz z budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497670 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Zakup końcówek wtryskiwaczy Lokomotyw SM42 i T448 P 1. końcówka wtryskiwacza DO 140 T 840-09 Lokomotywy SM42 20 ST 2. końcówka wt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503235 2020-05-29
godz. 11:00
Małopolskie Orlen OIL Sp. z o. o wiodący producent środków smarnych, członek GK Orlen zaprasza do złożenia oferty na zakup: ANDEROL EVEREST 68...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446136 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 14 200 000,00 PLN na sfinansowanie budżetu gminy na rok 2020 oraz na sfinansowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446163 2020-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja wybranych elementów maszynowni: TG 1-RS, TG3, urządzenia pozablokowe i system ciepłowniczy w PGE Energia Ciepła o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7449282 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy części zamiennych do wentylatorów dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. Celem zadania jest zabezpieczenie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7449500 2020-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy części zamiennych do wentylatorów dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7472721 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont tarasów, balkonów, stropodachu i ścian przyziemia budynków w komlek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480769 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz badań lekarskich z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy i prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481756 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa-ul. Kościelna-ul. Mic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483877 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Remont drogi wewnętrznej - ul. Cicha w Grojcu Numer referencyjny: WI.2712.5.2020 1 Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi wewnę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483193 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie „Wybór banku, który udzieli krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483195 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Wybór banku, który udzieli długoterminowego kredytu pomostowego do kwoty 95 355 078 PLN, z przeznaczeniem na prefinansowanie proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489727 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Zapytanie o informacje - rozeznanie rynku pn. „Techniczna Obsługa Nieruchomości w TAURON Sprzedaż sp. z o. o. przy ulicy Łagiewnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493248 2020-05-29
godz. 12:00
Mazowieckie Czyszczenie całego układu biologicznej oczyszczalni A oraz separatora lamelowego SL-2 zlokalizowanych na bocznicy kolejowej przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471009 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj: motocykli SHL M17 Gazela (nr inw.: MIM 263/II-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495513 2020-05-29
godz. 12:00
Małopolskie Zakup i dostawa środka myjącego BIOF13 ATM opak. 0,75 L - ilość 12 szt firmy BioEarth 1. Środek myjący BIOF13 ATM opak 0,75 L 12 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin