Przetarg 8258781 - Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 487/2 i...

   
Analizuj Zamówienie 8258781 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-09
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości W
iewiórów.

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pełną konstrukcją jezdni
2) wykonanie miejscowych frezowań nawierzchni mineralno – bitumicznej – usunięcie większych nierówności i garbów istniejącej nawierzchni
3) wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni za pomocą masy mineralno-bitumicznej
4) wykonanie warstwy ścieralnej, poboczy utwardzonych, rowów przydrożnych, zjazdów, przepustów.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji

PA.OB.271.1.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45233120, 45233140, 45233142, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin