Przetargi i zamówienia - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8502897 2021-11-17
godz. 09:00
Śląskie Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2. Część 1: Remont pokrycia dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy ul. Plac J. Słowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461366 2021-11-17
godz. 10:00
Śląskie 1. Pełna nazwa przedmiotu zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 4 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418037 2021-11-17
godz. 10:30
Pomorskie 1. Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 7 m 3, Cygańska Góra 26D m 55 oraz Struga 38 m 4 w Gdańsku.2. Zakres robót obejmuje między innymi:a) roboty ogólnobudowlane tj.­ robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469194 2021-11-19
godz. 11:30
Zachodniopomorskie wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B, C ,D ,E ,F ,G Uniwersytetu Szczeciń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8305844 2021-11-22
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD Przedmiotem zamówienia jest wsparcie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467731 2021-11-24
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8523407 2021-11-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, zlokalizowanym przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku użyteczności publicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8526535 2021-11-29
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2022r." Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441448 2021-11-30 Śląskie dostawę nowych części, podzespołów i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej w 2022 r. - KARSAN JEST+

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441437 2021-11-30 Śląskie dostawę nowych części, podzespołów i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej w 2022 r. - Iveco Kapena Urby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441428 2021-11-30 Śląskie dostawę nowych części, podzespołów i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej w 2022 r. - Jelcz M121

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441417 2021-11-30 Śląskie dostawę nowych części, podzespołów i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej w 2022 r. - Solbus SM12

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441697 2021-11-30 Śląskie Andrzeja 29-remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z termomodernizacją ścian od strony podwórza budynku przy ul. Andrzeja 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466538 2021-11-30 Lubelskie Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 38,25 kWp do 39,5 kWp. Wykonawca w swojej ofercie zastosował moduły fotowoltaiczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471889 2021-11-30 Mazowieckie Wykonanie zastępczego, sporządzenia i dostarczenia ekspertyzy budowlanej rozbudowanego i nadbudowanego budynku mieszkalnego zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474096 2021-11-30 Małopolskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Proszowice, gmina Proszowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488482 2021-11-30 Wielkopolskie Remont i modernizację 4 szt. 150 tonowych silosów zbożowych w Gospodarstwie Smolice Przedmiot przetargu: Przestawienie dwóch silosów zbożowych 150 tonowych Konserwacja 4 szt. lejów silosowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488481 2021-11-30 Wielkopolskie Remont i modernizacja punktu przyjęcia zbóż w Gospodarstwie Smolice III Przedmiot przetargu: Powiększenie pojemności istniejącego kosza przyjęciowego do zbóż. Wymiana wialni wstępnego czysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495206 2021-11-30 Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i podwórzowej z balkonami oraz izolacje poziomą i piono...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495299 2021-11-30 Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej i elewacji podwórzowej z ociepleniem oraz izolacją pion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8501154 2021-11-30 Wielkopolskie Przebudowa instalacji doprowadzenia ciepłego powietrza z wykorzystaniem recyrkulacji do komór suszarniczych kolb kukurydzy w gospodarstwie Rogożewo Dobudowanie dodatkowych rurociągów powietr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488899 2021-11-30 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-32/2021 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8510250 2021-11-30 Lubelskie Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia jednej granicy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 56, obręb Wola Gułowska z dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8517824 2021-11-30 Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2021 i 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8518022 2021-11-30 Zachodniopomorskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie modernizacji istniejącej sieci centralnego ogrzewania w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8518200 2021-11-30 Śląskie sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do badań PCR dla Zakładu Patologii Nowotworów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8518859 2021-11-30 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie ETAP I Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8521455 2021-11-30 Wielkopolskie USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Opis przedmiotu zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8521623 2021-11-30 Zachodniopomorskie Wykonanie projektu Świetlicy Wiejskiej w Pomierzynie gmina Kalisz Pomorski 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8525028 2021-11-30 Zachodniopomorskie Zlecę wykonanie ściany ażurowej - Szczecin Zlecę wykonanie ściany ażurowej o wymiarach 265 x 230 cm, która oddzieli mi przedpokój ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin