Przetargi i zamówienia - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8450273 2021-10-28 Mazowieckie Realizacja w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446780 2021-10-28 Małopolskie Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464406 2021-10-28 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: • Radiologia i diagnostyka obrazowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465220 2021-10-28 Lubuskie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85142100-7 Usługi fizjoterapii w: rodzaju:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465200 2021-10-28 Lubuskie 04-21-000182/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 Ogłoszenie Konkurs uzupełniający w zakresie kardiologii - AOS. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475360 2021-10-28 Mazowieckie Świadczenie usług medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476876 2021-10-28 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-29/2021 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478483 2021-10-28 Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477451 2021-10-28 Zachodniopomorskie Wykonywanie:opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486994 2021-10-28 Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1) świadczenia zdrowotne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.11.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486911 2021-10-28
godz. 07:30
Wielkopolskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460320 2021-10-28
godz. 08:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 46/2021 ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466502 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 51-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466683 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 53-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466679 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 52-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466693 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 54-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471053 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 59-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471020 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 58-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471012 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 57-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470745 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 56-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470733 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 55-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471766 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 64-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471749 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 63-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471739 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 62-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471397 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 61-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473638 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 65-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474256 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 66-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474261 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 67-wykonywanie usług w zakresie specjalistycznych usług otolaryngologicznych w Poliklinice – Radom ul. Orląt Lwowskich 5/7 wykonywanie usług w zakresie specjalistycznych usług otolaryngolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474275 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie usługi radiofarmaceutyczne w Oddziale Terapii Izotopowej oraz Pracowni Medycyny Nuklearnej. CSK-SK-2375/60/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476069 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie 68-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pododdziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin