Przetargi woj. śląskie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8818886 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Numer referencyjny: RS.271.0002.2022, ZP.rp.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8859919 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831782 2022-05-11
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą narzędzi do operacji videotorakochirurgii oraz rozwieraczy do żeber typu FINCCHIETTO dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku - Białej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8855747 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim. Zakres I: Budowa drogi dojazdowej do akwenu ,,Balaton” wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875853 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych nr gr 281-8 Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875848 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863476 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie „Wykonanie nowego zasilania między szybem „Gigant” i szybem „Staszic” na powierzchni Pompowni „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845236 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8853503 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap 1 - przebudowa skrzyżowania ulic: Podhalańskiej, Zielonej i Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju 1. Zakres prac obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868518 2022-05-12
godz. 10:30
Śląskie Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8748890 2022-05-12
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej (10 zadań) Numer referencyjny: PZP/TD-OBB/01378/2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851742 2022-05-13
godz. 08:00
Śląskie „Likwidacja infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I” „L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8826911 2022-05-13
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach 2. Prace polegać będą w szczegól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866526 2022-05-13
godz. 09:00
Śląskie Adaptacja pomieszczenia na WC dla osób z niepełnosprawnością. Znak sprawy: IA1.284.15.2022.AL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przeprowadzenie adaptacji pomieszczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877219 2022-05-13
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych elektrycznych samochodów osobowych z prawem opcji Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych osobowych samochodów elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809458 2022-05-13
godz. 10:00
Śląskie Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR Numer referencyjny: 3/PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860372 2022-05-13
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa i remont dróg o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gminie Pilchowice Część 1: Zadanie nr 1: Budowa odwodnienia ul. Lipowej i ul. Kolejowej w Stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854818 2022-05-13
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi konieczne do realizacji projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu RIS wraz z infrastrukturą konieczną do uruchomienia sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860730 2022-05-13
godz. 11:00
Śląskie Część 1: Przebudowa schodów zewnętrznych do segmentu C3 Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 w Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866505 2022-05-16
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie remontu podnośników kubełkowych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Numer referencyjny: 492101456 Wykonanie remontu podnośników kubełkowych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884251 2022-05-16
godz. 08:00
Śląskie „Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III” w tym: Część I i Część II" Część 1: Część I – Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873538 2022-05-16
godz. 08:30
Śląskie Przedmiotem Zamówienia jest budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych.W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:a. dobudowy budynku żłobka do budynku Szkoły Podstawowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841802 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, w tym partnerów życiowych pracowników SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie 2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868720 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową 1. Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870260 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe – etap II” obejmującego w szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872979 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Zmiana sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2. Część 1: 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875307 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Remont poziomów wodnych w przyziemiu budynku Czerwonej Chemii przy ul. Strzody 9 w Gliwicach. Znak sprawy: IA1.284.21.2022.AL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869609 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową i gwarancyjną do ścian 1801, 1802, 1803 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Numer referencyjny: 432200667 1. Postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869738 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i ZSZ Siemianowic Śl.–drugi et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886131 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Dostawa środków czystości i artykułów przemysłowych Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, środków czys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin