Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8406907 2021-09-27
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385608 2021-09-27
godz. 14:00
Łódzkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Buczku Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami od sieci w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392074 2021-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Grzymałów i Stawowice -Kolonia Część 1: Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasach drogowych dla miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8380582 2021-09-28
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów oraz zagospodarowanie terenu wokół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406649 2021-09-28
godz. 13:43
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 WYMIANA DWÓCH PIONÓW KANALIZACYJNYCH W BUDYNKU BIUROWYM KW POLICJI w ŁODZI - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395135 2021-09-29
godz. 10:00
Łódzkie Remont i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w 2021r. 4 rejony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407965 2021-09-29
godz. 10:00
Łódzkie Odmulenie zbiorników wodnych (stawów) w Grabicy i Kobyłkach, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie z podziałem na części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415658 2021-09-29
godz. 13:00
Łódzkie DA-106/21 Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i serwisu zestawu hydroforowego zainstalowanego w budynku Urzędu Dozoru Technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407587 2021-09-29
godz. 18:30
Łódzkie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w ul. Franciszka Plocka na odcinku od wysokości posesji nr 7 do wysokości posesji nr 5 w Łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410486 2021-09-29
godz. 18:30
Łódzkie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.FRANCISZKA PLOCKA NA ODCINKU OD WYSOKOŚCI POSESJI NR 7 DO WYSOKOŚCI POSESJI NR 5 W ŁODZI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391762 2021-09-30
godz. 09:00
Łódzkie Budowa rowów przydrożnych i zbiornika infiltracyjno- odparowującego dla odwodnienia odcinka ul.Krańcowej wRadomsku na wysokości posesji 64-78 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394531 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu 1.1 Zakres prac obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej z przyłączami w granicy pasa drogowego. Budowa siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385848 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ramach zadania: "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły 4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416009 2021-09-30
godz. 12:00
Łódzkie Kabina prysznicowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397605 2021-09-30
godz. 13:00
Łódzkie Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźnio Część 1: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zapole”W ramach zadania należy wykonać:- sieć wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397870 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" Przedmiotem zamówienia w ramach przedmiotowego postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399915 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie „Wykonanie otworów studziennych nr 1 i nr 2 na działce nr ewid. 160 obręb PGR Niewiadów – Mącznik wraz z zamontowaniem pomp głębinowych” 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie otworów stu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399917 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400232 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokolniki-Parcela w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków. Przedmiot zamówienia obejmuje budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386673 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach" w ramach zadania "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela" 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417311 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie DZP.26.1.202.2021 Wymiana kanalizacji drenażowej na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 47 w Łodzi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293822 2021-10-01
godz. 11:00
Łódzkie Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A1. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403798 2021-10-04
godz. 12:30
Łódzkie Wykonanie prac w charakterze pogotowia hydraulicznego oraz innych robót z branży hydraulicznej w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Przedmiotem zamówienia niniejszego wykonywanie pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405861 2021-10-05
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokolniki-Parcela – Małachowice-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków. Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406603 2021-10-07
godz. 10:00
Łódzkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm PE SDR17,6 L=...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411887 2021-10-07
godz. 10:00
Łódzkie „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Głowno” 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:Zadanie 1. ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień”w skład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408954 2021-10-07
godz. 11:30
Łódzkie „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w Łodzi”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409451 2021-10-07
godz. 11:30
Łódzkie Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w Łodzi Numer referencyjny: BZZ.2291.24.21 Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379747 2021-10-08
godz. 08:00
Łódzkie Przebudowa zbiornika Folwarki Numer referencyjny: SA.270.1.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego zbiornika (o pow. ok.0,33 ha) w leśnictwie Folwarki wraz z wykonaniem pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414164 2021-10-08
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin