Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8409482 2021-12-30
godz. 16:00
Łódzkie Realizacja opieki stomatologicznej nad uczniami szkól ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8493459 2021-11-29
godz. 09:00
Łódzkie Celem zamówienia jest wyłonienie i zatrudnienie co najmniej jednej pielęgniarki / pielęgniarza opieki długoterminowej. Osoba ta zo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8489032 2021-11-25
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 1) ratownika medycznego, ratownika medycznego - kierowcę 2) pielęgniarkę systemu,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482426 2021-11-24
godz. 09:00
Łódzkie Usługi medycyny pracy Numer referencyjny: 04/PN/2022 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego, o jakim stanowi art. 132 Pzp. 2. Uczestnictwo w postępowaniu wymaga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495928 2021-11-22
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495929 2021-11-22
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POZ (umowa zlecenie)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480128 2021-11-19
godz. 15:00
Łódzkie Kompleksowe zorganizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477254 2021-11-18
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i techników elektroradiologii w Centrum Diagnostyki Obrazowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494908 2021-11-17
godz. 12:00
Łódzkie Wykonywanie laserowania siatkówki oczu osób chorych na cukrzycę wraz z wysokospecjalistyczną konsultacją okulistyczną pacjentów Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494938 2021-11-17
godz. 11:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494945 2021-11-17
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji kardiologicznych dla pacjentów Poradni Kardiologicznej Wojewódzkiego Specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492994 2021-11-17
godz. 10:30
Łódzkie Wykonywanie świadczeń medycznych polegających na zabezpieczeniu oddziałów Szpitala w usługi anestezjologiczne oraz intensywnej ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8489020 2021-11-16
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowni endoskopowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486347 2021-11-16
godz. 09:30
Łódzkie Wykonywanie świadczenie usług lekarskich w Pracowni Hemodynamiki w Oddziale Kardiologicznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8490361 2021-11-15
godz. 15:30
Łódzkie Konkurs ofert na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479893 2021-11-15
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalisty ginekologa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455714 2021-11-15
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy, położne/ położnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476996 2021-11-15
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii-Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479630 2021-11-15
godz. 10:00
Łódzkie Obsługa medyczna przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziale Rehabilitacji (140 godzin średniomiesięcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8483635 2021-11-13
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę wykonanie masażu, Zgierz Witam serdecznie Chciałbym zapytać czy jest możliwość jak najszybciej wykonanie masażu na plecy szy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474745 2021-11-12
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywanie badań OCT z opisem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479624 2021-11-12
godz. 10:00
Łódzkie Wykonywanie obowiązków Kierownika Oddziału Gastroenterologicznego oraz udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479627 2021-11-12
godz. 10:00
Łódzkie Obsługa medyczna przez specjalistę w dziedzinie gastroenterologii w Oddziale Gastroenterologicznym, Pracowni Endoskopowej oraz w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494138 2021-11-10
godz. 13:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej przez: 1. Lekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8488485 2021-11-10
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476057 2021-11-10
godz. 09:45
Łódzkie Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni użytkowej 34 m2 w budynku znajdującym się przy ul. Rakowska 15 z przeznaczeniem na prowadzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476349 2021-11-10
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468782 2021-11-09
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476574 2021-11-09
godz. 00:00
Łódzkie Interesuje mnie masaż - Łódź Interesuje mnie masaż. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465698 2021-11-08
godz. 16:00
Łódzkie Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzyman...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin