Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8876643 2022-05-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wynajem długoterminowy (48 miesięcy) samochodów osobowych wraz z usługami towarzyszącymi Część 1: Zadanie 1: wynajem długoterminowy (48 miesięcy) 1 samochodu klasy C (SAMAR) kombi z opcją w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878377 2022-05-11
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup usług telefonicznych w technologii VoIP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP dlaNarodowego Centrum Badań i Rozwoju w lokalizacji III (Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816043 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Ubezpieczenie instalacji ściekowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: 00500/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Ubezpieczenie instalacji śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755282 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w trakcie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8838185 2022-05-12
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa oprogramowania do prowadzenia ćwiczeń, warsztatów i szkoleń Numer referencyjny: 2616.10.2022.AC Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do prowadzenia ćwiczeń, warsztatów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860879 2022-05-12
godz. 09:30
Mazowieckie 11/2022 Część 1: Pak Nr 1 – Odczynniki do metod manualnych Część 2: Pak Nr 2- Sprzęt jednorazowy do pobierania krwi – system zamknięty wraz z dzierżawą wirówki Część 3: Pak Nr 3 – S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868994 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Opracow. dok proj. rozbud. i modern. kompleksu stadionu lekkoatlet. oraz pełnienie nadzoru aut przy realizacji robót bud. w ramach zad Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Chrzano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869266 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd• Modernizacji podlegać będzie 1469 szt. punktów oświetleniowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786408 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Numer referencyjny: 13/Ctr/22/TJ/POIiŚ Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8778022 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa foteli i asystorów do pobierania krwi, leżanek do EKG, lodówki na leki oraz przenośnika taśmowo rolkowego. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli do pobierania krwi. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8776311 2022-05-12
godz. 10:30
Mazowieckie „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników IMGW-PIB oraz członków ich rodzin” Numer referencyjny: WZP-262-5/2022 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8828721 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie „Zakup ciągnika - /leasing/” Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 44KM wraz z wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870367 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego na terenie Dzielnicy Praga-Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1) Przedmiotem zamówienia jest: Doświetlenie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848687 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na trzy części: Część 1Dostawa samochodu osobowego e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8853738 2022-05-12
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa części pomieszczeń w budynku NBP Oddziału Okręgowego w Poznaniu 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8862410 2022-05-13
godz. 08:00
Mazowieckie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - stanowiący Opis Przedmiotu Zamówienia. Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875042 2022-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana szafek w szatniach Krytej Pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta Przedmiotem postępowania jest wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na Krytej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8818820 2022-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa mobilnych stacji roboczych na potrzeby CSIRT MON Numer referencyjny: 2616.7.2022.AC Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych stacji roboczych na potrzeby CSIRT MON. Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873544 2022-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Część 1: Czujniki do pulsoksymetru noworodkowego dla wcześniaków Część 2: Czujniki do kardiomonitora Philips Część 3: Mankie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875756 2022-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są prace eksperckie polegające na wykonaniu bazowego modelu geologicznego 3D dla 2 arkuszy (zgodnie z numeracją SMGP nr 1032 i 1033) mapy potencjału geotermii niskotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860982 2022-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup materiałów promocyjnokonferencyjnych z logotypem FinTech KNF Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów okolicznościowo-promocyjnych z l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868514 2022-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie ETAP II.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) remont instalacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786505 2022-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa ramowa - sprzęt komputerowy Numer referencyjny: 90/21/AP/PZP/632 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej na zakup sprzętu komputerowego oraz udzielenie pierwszego Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869626 2022-05-13
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawy 40% roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00573/2022 Przedmiotem zamówienia są s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851668 2022-05-13
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usługi zapewniającej bezpieczny dostęp do stron internetowych – WebProxy Numer referencyjny: PN/8/22/HSKU Wdrożenie i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835228 2022-05-13
godz. 10:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji układu przesyłowego wody uzdatnionej oraz układu sterowania Pompowni II st. na terenie SUW Wieliszew przy ul. 600-lecia 20 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8828741 2022-05-13
godz. 11:00
Mazowieckie „Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika – 2 szt. - /leasing/ ” Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 sztuk fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8871678 2022-05-13
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi w zakresie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Polskiego Radia S.A. i osób towarzyszących. 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8737813 2022-05-13
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług przewozu przesyłek w ramach transportu samochodowego w ruchu międzynarodowym dla RD Warszawa - 4 części Numer referencyjny: CZ.26.24.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin