Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – kody CPV

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r., w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji zamówień publicznych, stworzono wyszukiwarkę klasyfikacji kodów CPV.


Kod CPV – z angielskiego Common Procurement Vocabulary, to system mający na celu standaryzację sposobu opisywania przedmiotów zamówień publicznych przez zamawiające je podmioty.

 

System klasyfikacji składa się z dwóch słowników – głównego oraz uzupełniającego.  Pierwszy z nich jest bardziej ogólny i służy do określenia przedmiotu umowy. Opiera się on na strukturze drzewa obejmującej kody  składające się z ośmiocyfrowego ciągu cyfr oraz dziewiątej dodatkowej cyfry kontrolnej służącej do zweryfikowania poprzednich. I tak:

 • dwie pierwsze cyfry określają działy
 • trzy pierwsze cyfry określają grupy
 • cztery pierwsze cyfry określają klasy
 • pięć pierwszych cyfr określa kategorie

Ów kody powiązane są ze sformułowaniami opisującymi rodzaj dostaw, robót budowlanych czy usługowych, które stanowią przedmiot umowy.

 

Przykładowe kody CPV:

 • 55.00.00.00-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
  • 55.10.00.00-1 Usługi hotelarskie
   • 55.11.00.00-4 usługi hotelarskie noclegowe

 

 • 85.00.00.00-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
  • 85.10.00.00-0  Usługi ochrony zdrowia
   • 85.12.10.00-3  Usługi medyczne
   • 85.12.12.10-8  Usługi ginekologiczne lub położnicze
   • 85.12.12.91-9  Usługi pediatryczne

 

 • 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  •  80.50.00.00-9  Usługi szkoleniowe
   • 80.52.00.00-5  Placówki szkoleniowe
   • 80.52.10.00-2  Usługi opracowywania programów szkoleniowych
   • 80.52.20.00-9  Seminaria szkoleniowe

 

Słownik uzupełniający umożliwia dodawanie dodatkowych informacji jakościowych.  Dzięki alfanumerycznemu kodowi oraz odpowiadającego mu sformułowaniu możliwe jest dodatkowe sprecyzowania charakteru bądź przeznaczenia zamawianego towaru/usługi.  Na kod alfanumeryczny składają się następujące poziomy:

 • poziom pierwszy – przypisana do danej sekcji litera
 • poziom drugi – przypisana do danej grupy litera
 • poziom trzeci – dwie cyfry przypisane do poddziałów

Dodatkowo do całego kodu przypisana jest cyfra kontrolna weryfikująca poprzednie.

 

Mimo względnego uporządkowania, system kodów CPV może przysparzać pewnych trudności i wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Warto zaznaczyć więc, że specjalnie zaprojektowana wyszukiwarka dostępna na naszej stronie pozwala na wyszukiwanie interesujących Państwa ofert  nie po kodzie CPV, lecz według już wydzielonych branż i podbranż, co znacznie ułatwi cały proces i zaoszczędzi Państwa czas.

A przecież czas to pieniądz!

 

 

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin