Przetargi – Szpitale

Przetarg – szpital,

czyli o głównym organizatorze przetargów w branży medycznej

 

Przetargi medyczne obejmują  zamówienia o różnym charakterze. Dotyczą  one głównie dostawy sprzętu medycznego, mebli medycznych, leków oraz świadczenia określonych usług medycznych i zdrowotnych.  Ogłaszane są przez wiele podmiotów, ale bez cienia wątpliwości, tym, który  jest tu najczęstszym organizatorem przetargów są szpitale. Zgodnie z danymi zebranymi przez naszych analityków, w II kwartale 2012 roku aż 5714 z 6651 przetargów było zamówieniami  ogłaszanymi  przez jednostki szpitalne. Stanowiły one blisko 86% ogółu ofert przetargowych.

 

 

 

Powyższy wykres dowodzi jak ważnym organizatorem przetargów są szpitale i jak istotne dla powiązanych z branżą medyczną przedsiębiorstw, usługodawców i producentów jest nawiązanie z nimi współpracy. Warto więc na bieżąco monitorować publikowane przez nie zapytania ofertowe, tym bardziej, że najczęściej wartości zamówień opiewają na wysokie sumy. Warto również zaznaczyć, że z racji największej liczby szpitali, najwięcej zamówień publicznych było ogłaszanych przez szpitale z Warszawy (654).

 

Kolejnymi  pod względem ilości ogłoszeń przetargowych organizatorami w tym sektorze, są uczelnie wyższe (261) oraz wojsko (115), co jednak w porównaniu z przetargami ogłoszonymi przez szpitale, stanowi zaledwie, odpowiednio,  4 i 2 procent.

 

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin