Przetarg 6636315 - Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 3 zadania Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6636315 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 3 zadania
Numer referencyjny: EZP-271-2-28/PN/2019

1. Przedmiot zamówienia stanowią
dostawy drobnego sprzętu medycznego – 3 zadania, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu za-mówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawierają Załączniki od nr 3/1 do 3/3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1 - Cewnik z trokarem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3/1/ do siwz

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2 - Specjalistyczny rozciągliwy obwód oddechowy typu Mapleson, obwód do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3/2 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 3 - Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu - 2 pozycje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3/3 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540050004-N-2019 z dnia: 2019-03-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PLUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052328-N-2019 z dnia: 2019-03-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-26, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin