Przetarg 6419365 - Dostawa implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6419365 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzy
ckiego w Koninie
Numer referencyjny: WSZ-EP-56/2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami i wymaganiami dla poszczególnych pakietów zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ WSZ-EP-56/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy. SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 1 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - Stabilizacja szczytowo – podpotyliczna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 2 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - Klatki szyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 3 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 - Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu przedniego, płytka szyjna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 4 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 - Proteza trzonu odcinka szyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 5 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 - System do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 6 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 - Zestaw do wertebroplastyki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 7 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 - Igły biopsyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 8 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 - Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 9 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 - Implanty służące do mocowania płatów kostnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 10 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 - Zestawy zastawkowe typ Pudenz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 11 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 - Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 12 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 - Drenaż zewnętrzny komorowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 13 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 - Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 14 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15 - Klipsy naczyniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 15 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16 - Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 16 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17 - Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej pneumatycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 17 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 - Watki neurochirurgiczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 18 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 - Żel anty-zrostowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 19 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20 - Zestaw do drenażu krwiaków mózgowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 20 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21 - System do zapinania skóry czepca
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i ilościami dla Pakietu nr 21 zawarte są w SIWZ 56/2018 wraz z załącznikami udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500279685-N-2018 z dnia: 2018-11-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500285108-N-2018 z dnia: 2018-11-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 2018-12-06, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500288620-N-2018 z dnia: 2018-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33184100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin