Przetarg 6502383 - DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ IMPLANTÓW DO...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6502383 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-12-31
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ IMPLANTÓW DO ZABIEGÓW DYSKOPATII SZYJNEJ
Numer referencyjny: 57/18

1. Przedmiotem zam
ówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych oraz implantów do zabiegów dyskopatii szyjnej wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11.
2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Dotyczy Części 1 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji implantów wyszczególnionych w Części 1.
5. Dotyczy Części 4 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji w/w implantów, w tym zestaw narzędzi do rekonstrukcji ACL musi być wyposażony w napinacz przeszczepu mocowany pinami do kości piszczelowej, o regulowanej sile dopasowanej do grubości przeszczepu.
6. Dotyczy Części 5 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji implantów wyszczególnionych w Części 5.
7. Dotyczy Części 6 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji zdeponowanych implantów wyszczególnionych w Części 6.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Implanty do zabiegów dyskopatii szyjnej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów do zabiegów dyskopatii szyjnej wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Dotyczy Części 1 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji implantów wyszczególnionych w Części 1.

Część nr: 2 Nazwa: Stabilizator zewnętrzny prętowy, wielopłaszczyznowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Część nr: 3 Nazwa: Stabilizator zewnętrzny wielopłaszczyznowy teleskopowy typu Ortofix
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Część nr: 4 Nazwa: Implanty do zabiegów artroskopowych kolana
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Dotyczy Części 4 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji w/w implantów, w tym zestaw narzędzi do rekonstrukcji ACL musi być wyposażony w napinacz przeszczepu mocowany pinami do kości piszczelowej, o regulowanej sile dopasowanej do grubości przeszczepu.

Część nr: 5 Nazwa: Gwóźdź do zespalania złamań kości piętowej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Dotyczy Części 5 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji implantów wyszczególnionych w Części 5.

Część nr: 6 Nazwa: Implanty do zabiegów rekonstrukcji w obrębie ręki lub stopy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Dotyczy Części 6 – Na czas realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego, jednego zestawu narzędzi do implantacji zdeponowanych implantów wyszczególnionych w Części 6.

Część nr: 7 Nazwa: Cement do rekonstrukcji kości
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, implantów ortopedycznych (Cement do rekonstrukcji kości) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1, 4, 5, 6 poz. 1-8, 11. 2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002950-N-2019 z dnia: 2019-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-01-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-01-11, godzina: 09:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33183100, 33184100, 33697110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin