Przetarg 7603787 - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na...

   
Analizuj Zamówienie 7603787 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.
Nu
mer referencyjny: ZP/D/33/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach technicznych przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do SIWZ z podziałem na 3 części:
Część nr I
Dostawa monitora brajlowskiego – 4 szt. – załącznik nr 1a do SIWZ;
Część nr II
Dostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt. – załącznik nr 1b do SIWZ;
Część nr III
Dostawa oprogramowania powiększającego 3 szt. – załącznik nr 1c do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa monitora brajlowskiego – 4 szt.
Dostawa monitora brajlowskiego – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt.
Dostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 b do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa oprogramowania powiększającego 5 szt.
Dostawa oprogramowania powiększającego 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 c do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138660-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 33196200, 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin