Przetarg 6631084 - Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6631084 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskieg
o im. J. Strusia w Poznaniu Numer referencyjny: WSM/DZP/381/845/N/2019
Wartość bez VAT: 1 232 388.88 PLN
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony niewchłanialnySzew pleciony niewchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowy wchłanialny wykonany z glikonatuSzew monofilamentowy wchłanialny wykonany z glikonatu zachowujący 50 % początkowej siły podtrzymywania po 13-14 dniach od zaimplantowania, wchłaniający się w terminie 60-90dni - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony wchłanialnySzew pleciony wchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew pleciony wchłanialnySzew pleciony wchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew stalowySzew stalowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Taśma sylikonowa do zaciskańia wieńcówekTaśma sylikonowa do zaciskania wieńcówek - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew typu GORETEXSzew typu GORETEX - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Monofilament wchłanialnyMonofilament wchłanialny - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialneSzwy syntetyczne, plecione, wchłaniane, powlekane z kwasu poliglikolowego o okresie absorpcji 60-90 dni (dla urologii) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny niewchłanialnySzew syntetyczny niewchłaniany, polipropylenowy, monofilamentowy z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć nici) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny monofilamentowy, wchłanialny— Szew syntetyczny monofilamentowy wchłaniany, wykonany z glikonatu, niepowlekany, o krótkim okresie wchłaniania do 56 dni, zachowujący 50 % siły początkowej podtrzymywania tkankowego po 6 – 7 dniach od zaimplantowania, 20-30 % po 10 dniach, 0 % po 14-21 dniach - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny pleciony, wchłanialnySzwy syntetyczne, plecione, wchłaniane, wykonane z kopolimeru 90%glikolidu i 10 % L-laktydu, powlekany kopolimerem glikol idu i L-laktydu50% (glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia 50 % - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny monofilamentowySzew syntetyczny monofilamentowy z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego, nie powlekany, wchłaniający się w terminie 13-tu miesięcy,o sile podtrzymywania tkankowego na poziomie 50 % po okresie 90-ciu dni - kolor fioletowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy chirurgiczne niewchłanialne z naturalnych włókienSzwy chirurgiczne niewchłaniane z naturalnych włókien jedwabnych, plecione, powlekane (łańcuchy polipeptydowe) (dla okulistyki) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialneSzwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne jednowłókninowe poliamidowe (dla okulistyki) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialneSzwy syntetyczne chirurgiczne wchłaniane plecione z kwasu poliglikolowego, okres wchłaniania 60 – 90 dni (dla okulistyki - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy syntetyczne monofilamentoweSzwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane z Poli-p-dioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Taśma do szycia wątrobyTaśma do szycia wątroby - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew do rany operacyjnejSzew do rany operacyjnej antyewentracyjny (odbarczający) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew monofilamentowySzew monofilamentowy poliamidowy (urologia) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetycznySzwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniane, poliamidowe - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetycznySzwy syntetyczne, plecione, powlekane, niewchłaniane, poliestrowe - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny, monofilamentowySzwy syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe w pozycjach 2, 4, 9 z polifluorku winylydenu - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowySzwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe,, wykonane z syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu kaprolaktonu, węglanu tri metylenu oraz laktyduo o wytrzymałości węzła nie mniej niż 50-60 % po 5 dniach oraz 20-30 % po 10 dniach od wszczepienia i całkowitym wchłanianiu 56 dni - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłókninowySzwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniane, wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21 dni, powlekane kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia w stosunku 50/50, średnia wytrzymałość na rozciąganie nici chirurgicznych wynosi ok. 140 % wartości początkowych określanych w U.S.P, minimalna wytrzymałość węzła wg E.P. wynosi ok. 80 % po dwóch tygodniach, 30 %-50 %, po trzech tygodniach. - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny, pleciony,powlekany, wchłanialnySzew, syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 57-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności i podtrzymywania tkankowego: po14 dniach minimum 75 %, po 21 dniach minimum 50 %, po 28 dniach minimum 25 %. Igła o zwiększonej stabilności w imadle, wykonana ze stopu stali odpornej na odkształcanie. - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew syntetyczny, pleciony,powlekany, wchłanialnySzew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego, po 14 dniach minimum 75 %, po 21 dniach minimum 25 %. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcanie. - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Pasy do zespolenia mostkaPasy do zespolenia mostka - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Poliestrowa plecionka niewchłanialnaPoliestrowa plecionka niewchłanialna - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy syntetyczne monofilamentoweSzewy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniane z polipropylenu - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szwy syntetyczne monofilamentoweSzwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłaniane z poliamidu - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew polipropylenowySzew polipropylenowy, niewchłaniany, monofilamentowy (dla okulistyki) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Szew niewchłanialnySzew niewchłaniany (dla okulistyki) - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin