Przetarg 5576157 - DOSTAWA WIERTARKI CHIRURGICZNEJ PRZEZIERNEJ ORAZ MŁYNKÓW...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 5576157 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2017-10-27
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA WIERTARKI CHIRURGICZNEJ PRZEZIERNEJ ORAZ MŁYNKÓW KOSTNYCH
Numer referencyjny: DZPS/DT/35/17

1. Przedmiotem zamówien
ia jest dostawa WIERTARKI CHIRURGICZNEJ PRZEZIERNEJ (zestaw) ORAZ MŁYNKÓW KOSTNYCH (3 sztuki), szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (Pakietów).
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Pakiety.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET Nr 1 - Wiertarka chirurgiczna przezierna.
Wiertarka chirurgiczna przezierna - szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia.

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET Nr 2 - Młynek kostny – ilość: 3 sztuki
Młynek kostny – ilość: 3 sztuki- szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500053164-N-2017 z dnia: 2017-11-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-07, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-07, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500053431-N-2017 z dnia: 2017-11-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-07, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-07, godzina: 09:30,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33169000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin