Przetarg 6809598 - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6809598 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-04
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY UL. WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM SENI
ORA W PRZEWORSKU”
Numer referencyjny: II.T.271..22.D.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem windy w ramach zadania „Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku”
2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz
3. Przedmiot zamówienia w swoim zakresie obejmuje :
1) Dostawa windy (dźwigu osobowego) do miejsca montażu
2) Montaż i uruchomienie nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie Typ żelbetowy o wymiarach Szerokość : 1,65m, Głębokość: 1,76 m , Nadszybie: 3,45 m , Podszybie: 1,05 m – szczegółowy opis zawiera projekt szybu dźwigu ( windy) stanowiący załącznik nr 2.1 do siwz
3) Prace budowlane i wykończeniowe w obrębie drzwi szybowych po ich wymianie
4) Wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych, w tym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wraz z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat.
5) Utrzymywanie porządku, oznakowania, zabezpieczenia w oparciu o zasady utrzymania bezpieczeństwa a także przywrócenia terenu robót do stanu pierwotnego, w tym naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót
6) wykonanie Dokumentacji Dozorowej dźwigu zgodnie z normą PN-En 81.1.
7) po pozytywnym odbiorze dźwigu przez UDT, przekazanie urządzenia Użytkownikowi potwierdzone protokółem przekazania


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114252-N-2019 z dnia: 2019-06-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8.)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 45 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 45 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 60 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY
branża Windy i dźwigi
podbranża windy towarowe, osobowe, platformy
kody CPV 42416100, 45313100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin