Przetarg 6364549 - Dostawy leków Numer referencyjny: ZP/13/2018 ...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6364549 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawy leków
Numer referencyjny: ZP/13/2018

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków, wyrobów medycznych oraz dietetyc
znych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego opisanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
1) W przypadku składania oferty na produkty lecznicze oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2164 ze zmianami).
2) W przypadku składania oferty na wyroby medyczne oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zmianami).
3) W przypadku składania oferty na suplementy diety oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.).
4) W przypadku składania oferty na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz. 1026)
3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania wyżej wymienionych ustaw należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu wyżej wymienionym ustawom oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych w terminie do 5 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Immonoglobulina ludzka
Przedmiot zamówienia stanowią immonoglobuliny ludzkie opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Immunoglobulina ludzka anty D cz. I
Przedmiot zamówienia stanowią Immunoglobuliny ludzkie anty D cz. I opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Immunoglobulina ludzka anty D cz. II
Przedmiot zamówienia stanowią Immunoglobuliny ludzkie anty D cz. II opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Immunoglobulina ludzka anty D cz. III
Przedmiot zamówienia stanowią Immunoglobuliny ludzkie anty D cz. III opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Insuliny I
Przedmiot zamówienia stanowią Insuliny I opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Insuliny II
Przedmiot zamówienia stanowią Insuliny II opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Kontrasty
Przedmiot zamówienia stanowią Kontrasty opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Leki różne I
Przedmiot zamówienia stanowią Leki różne I opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 9 Nazwa: Leki różne II
Przedmiot zamówienia stanowią Leki różne II opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 10 Nazwa: Substancje recepturowe I
Przedmiot zamówienia stanowią Substancje recepturowe I opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 11 Nazwa: Substancje recepturowe II
Przedmiot zamówienia stanowią Substancje recepturowe II opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 12 Nazwa: Żywienie
Przedmiot zamówienia stanowią produkty do żywienia pozajelitowego opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ

Część nr: 13 Nazwa: Żywienie dzieci i niemowląt
Przedmiot zamówienia stanowią produkty do żywienia dzieci i niemowląt opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz pkt III SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500259118-N-2018 z dnia: 2018-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2018.10.31
W ogłoszeniu powinno być:
2018.11.08
branża Medyczna, Spożywcza
podbranża leki, artykuły spożywcze
kody CPV 15800000, 15882000, 15884000, 15890000, 15894200, 33600000, 33615100, 33651520, 33690000, 33692200, 33692210, 33696000, 33696300, 33790000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin