Zlecenie 7357711 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 12...

   
Analizuj Zamówienie 7357711 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-27
przedmiot zlecenia
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2.
Pr
zedmiot zamówienia realizowany będzie przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,
Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80500000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin