Przetarg 7553988 - Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7553988
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-25
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo
Numer referencyjny: BiZ.271.1.16.2020

Zakres przedmiotu zamówienia obejmu
je wykonanie przebudowy ulicy Szantowej w Tomaszkowie poprzez utwardzenie nawierzchni, budowę oświetlenia i budowę kanalizacji deszczowej oraz przełożenie odcinka kabla telefonicznego. Podstawowe parametry drogi: ulica lokalna, kategoria ruchu: KR2, szerokość projektowanej jezdni: 5,00 m. Profil podłużny ulicy Szantowej jest dostosowany do istniejącego zagospodarowania terenu. Konstrukcję nawierzchni należy wykonać wg. Wariantu B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostawę i montaż progów zwalniających i znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540123851-N-2020 z dnia: 2020-07-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 09:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132813-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139131-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 09:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540162384-N-2020 z dnia: 2020-08-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-02, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 09:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540171599-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-18, godzina: 09:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540177094-N-2020 z dnia: 2020-09-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-18, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 09:45
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45231300, 45233120, 45314300, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin