Przetarg 7559549 - Realizacja usług przeglądów technicznych łóżek w...

   
Analizuj Zamówienie 7559549 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-29
przedmiot ogłoszenia
Realizacja usług przeglądów technicznych łóżek w pakietach od 1 do 23 w okresie 36 miesięcy
Numer referencyjny: DZP.242.16
9.2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przeglądów technicznych łóżek w pakietach od 1 do 23 w okresie 36 miesięcy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1A (wykaz sprzętu wraz z harmonogramem przeglądów) do umowy, zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Rozdziale nr V tj. formularzach cenowych.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr IV.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych pakietów. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 23:
1) Pakiet 1 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Arnold
2) Pakiet 2 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Famed Stolno
3) Pakiet 3 - Przegląd techniczny łóżek produkcji FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o.
4) Pakiet 4 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Formed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
5) Pakiet 5 - Przegląd techniczny łóżek produkcji HILL ROM
6) Pakiet 6 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Jiangsu Saikang Medical Equipment
7) Pakiet 7 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Linet
8) Pakiet 8 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Mila System
9) Pakiet 9 - Przegląd techniczny łóżek produkcji PROMA REHA s.r.o. Republika Czeska
10) Pakiet 10 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Reha-Bed Sp z o.o.
11) Pakiet 11 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Richter Med
12) Pakiet 12 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Savion Industries
13) Pakiet 13 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Sezame Cz.
14) Pakiet 14 - Przegląd techniczny łóżek produkcji STOLTER
15) Pakiet 15 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Usługi Branży metalowej - Kotasińska
16) Pakiet 16 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Villa
17) Pakiet 17 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Zakład Pracy Chronionej, Spółdzielnia Inwalidów METALOWIEC
18) Pakiet 18 - Przegląd techniczny łóżek produkcji ZPCH Metalowiec Namysłów
19) Pakiet 19 - Przegląd techniczny łóżek produkcji Żywiecka Fabr.Sprzętu Szpitalnego
20) Pakiet 20 - Przegląd techniczny łóżek typu Poniat.
21) Pakiet 21 - Przegląd techniczny łóżek typu IP 65
22) Pakiet 22- Przegląd techniczny łóżka typu Burmeier model 15.0622.11: 51.0622.33 Typ 191234
23) Pakiet 23 - Przegląd techniczny łóżek rehabilitacyjno - elektrycznych


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540123951-N-2020 z dnia: 2020-07-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data 2020-07-10, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data 2020-07-13, godzina 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540125385-N-2020 z dnia: 2020-07-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data 2020-07-10, godzina 11:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: Data 2020-07-15, godzina 11:00.
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin