Przetarg 7557095 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do...

   
Analizuj Zamówienie 7557095 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” - w formule zaprojektuj i wybudu
j.
Numer referencyjny: PZD.26.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”, na terenie gminy Łopuszno.

1.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ-Rozdział-II) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego;
2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagana).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134161-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godzina: 11:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45200000, 45220000, 45221200, 45230000, 45233000, 45233120, 71322000, 71322500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin