Przetarg 7540991 - "Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja...

   
Analizuj Zamówienie 7540991 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-18
przedmiot ogłoszenia
Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja emisji – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły
na eko-groszek). Numer referencyjny: DKP.271.08.2020
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę w oparciu o posiadaną dokument. techn., istniejących 16 szt. nieefektywnych kotłów CO na paliwo stałe na nowe kotły wysokosprawne na paliwo stałe (ekogroszek) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa. W szczególności: odłączenie istn. kotłów wraz z zasobnikami od instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, w istniejących układach otwartych, zdemontowanie (lub odcięcie) naczyń wzbiorczych sytemu otwartego (w miejscu odcięcia zainstalowanie zaworów odcinających a nad nimi odpowietrzników), dostawę oraz podłączenie nowych kotłów do instalacji CO instalacji zimnej i ciepłej wody. W zakres zamówienia wchodzi: demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe; dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację 16 nowych zestawów kotłów na ekogroszek z automatycznym zasypem paliwa (tj. dostawa i montaż 6 szt. kotłów o mocy min. 14 kW, 6 szt. kotłów o mocy min. 20 kW, 1 szt. - kocioł o mocy min. 24 kW, oraz 3 szt. kotłów o mocy 30 kW), z dostosowaniem ich zabudowy do istniejących układów grzewczych c.o. i c.wu. w obiektach,Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energ., i emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporz. UE dot. certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.— montaż czopucha kotła na ekogroszek z wyczystką (rewizja) i przyłączenie kotła rurą żarową do istniejącego kanału spalinowego komina, wraz przepustnicą ręczna z możliwością ręcznej regulacji ciągu kominowego,— wpięcie kotła do istniejącej instalacji CO budynku (dostosowane do warunków obiektu),— montaż niezbędnych urządzeń w oparciu o opis techniczny kotła, a także czujników temperatury zew. i wymaganych czujników do współpracy z istniejącą instalacją,— zasobnik zintegrowany z kotłem z możliwością montażu z lewej lub prawej strony kotła,— wyk. odejścia do instalacji c.w.u. zakończonego zaworami DN20.koszt wpięcia do instalacji c.w.u. pozostaje po stronie użytkownika obiektu— instalację licznika energii cieplnej z zapew. odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyproduk. ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o urządz. do odczytu danych z poziomu Internetu, gdy funkcji takich nie posiada sterownik Instalacji,— instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu przez zainstalowaną przeglądarkę internetową,— wyk. izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,— wyk. płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,— napełnienie instalacji,— uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów,— uruchomienie, regulacja i udział w odbiorze technicznym instalacji,— przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,— przek. Zamawiającemu Dokument. Instalacji dla każdej lokalizacji zawierającej:a. schemat instalacji,b. protokół szczelności instalacji hydraulicznej,c. certyfikat instalacji, tj. dokument podpisany przez certyfikowanego Instalatora poświadczający parametry techniczne instalacji dopuszczonej do użytkowania,d. prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim,e. deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpiecz., atesty zgodności na wbudowane materiały,f. karty techniczne zamont. urządzeń,g. karty gwarancyjne zamont. urządzeń,i. protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania,j. protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcę, przy udziale użytkownika,— wyk. regulacji instalacji w 2025 roku w ramach udzielonej gwarancji dla zapewn. jej nominalnych parametrów pracy— wyk. innych elementów ujętych w załączn. do SIWZ, w tym we we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
kody CPV 44621220, 45300000, 45331110, 45331210, 51210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin