Zlecenie 7467598 - Sukcesywna dostawa kolumn chromatograficznych (Zapytanie...

   
Analizuj Zamówienie 7467598 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-07
przedmiot zlecenia
Sukcesywna dostawa kolumn chromatograficznych (Zapytanie ofertowe nr 01/05/2020/INP)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna do
stawa kolumn chromatograficznych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa kolumn chromatograficznych. Przedmiot zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kolumn chromatograficznych. Lista materiałów zużywalnych została podzielona na dwie grupy i przedstawiona w poniżej:
Grupa 1
• Kolumna analityczna do prób białkowych, w szczególności mieszanin peptydów różnej długości otrzymanych w wyniku trawienia przeciwciał IgG enzymem proteolitycznym, w skali analitycznej
• Typ fazy kolumny RP
• Kolumna do systemu LC-MS
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 17400 psi (1200 bar)
• Faza stacjonarna C18, zakończona grupami trimetylosilanowymi (TMS)
• Złoże porowate, wielkość porów 100-125 Å
• Wielkość cząstki złoża 2.0-2.5 µm
• Długość kolumny 250 mm
• kompatybilna z systemem Vanquish UHPLC
• Zakres pracy pH kolumny 2-8
• Ilość 5 sztuk

Grupa 2
Silnie kationowymienna kolumna chromatograficzna o następujących właściwościach:
• pozwalająca na rozdział izoform kwasowo-zasadowych przeciwciał monoklonalnych
• zapewniająca bioinertność systemu
• kompatybilna z systemami UHPLC i z kapilarami typu viper
• kompatybilna z typowymi fazami mobilnymi tj. bufory fosforanowe, MES
• minimalny akceptowalny zakres pH faz mobilnych: 2-12
• złoże i faza stacjonarna: nieporowate złoże polimerowe z grupami sulfonowymi
• zapewniająca wysoką rozdzielczość i przepustowość - wielkość ziarna nie większa niż 5 µm, kolumna nie dłuższa niż 50 mm i o średnicy nie większej niż 2.1 mm
• minimalny górny limit ciśnienia 400 barów
• temperatura pracy kolumny do 60°C
• 10 sztuk
Wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
b. Dostarczenie materiałów przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula materiałów przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień.
c. Materiały muszą być zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia, lub naruszenia ich sterylności.
d. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Oferent oświadcza, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia.
e. Koszty związane z dostarczeniem materiałów leżą po stronie Oferenta.

Miejsce realizacji zamówienia: Konstantynów Łódzki.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne
kody CPV 38000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin