Przetarg 7212091 - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu...

   
Analizuj Zamówienie 7212091 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-06
przedmiot ogłoszenia
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Ta
rnowie
Numer referencyjny: 110/2019

sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Zakres nr 1 Arkusze opakowaniowe- papier krepowany i materiał polipropylenowy
Zakres nr 2 Etykiety i papier termoczuły
Zakres nr 3 Rękawy foliowo-papierowe
Zakres nr 4 Czarna taśma barwiąca
Zakres nr 5 Testy i przyrządy testowe do tlenku etylenu
Zakres nr 6 Szczoteczki oraz akcesoria pomocnicze na strefę brudną
Zakres nr 7 Testy do kontroli procesu sterylizacji
Zakres nr 8 Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji
Zakres nr 9 Czynnik sterylizujący i wskaźniki do sterylizatora na nadtlenek wodoru V-PRO maX

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Arkusze opakowaniowe- papier krepowany i materiał polipropylenowy
Arkusze opakowaniowe- papier krepowany i materiał polipropylenowy

Część nr: 2 Nazwa: Etykiety i papier termoczuły
Etykiety i papier termoczuły

Część nr: 3 Nazwa: Rękawy foliowo-papierowe
Rękawy foliowo-papierowe

Część nr: 4 Nazwa: Czarna taśma barwiąca
Czarna taśma barwiąca

Część nr: 5 Nazwa: Testy i przyrządy testowe do tlenku etylenu
Testy i przyrządy testowe do tlenku etylenu

Część nr: 6 Nazwa: Szczoteczki oraz akcesoria pomocnicze na strefę brudną
Szczoteczki oraz akcesoria pomocnicze na strefę brudną

Część nr: 7 Nazwa: Testy do kontroli procesu sterylizacji
Testy do kontroli procesu sterylizacji

Część nr: 8 Nazwa: Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji
Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji

Część nr: 9 Nazwa: Czynnik sterylizujący i wskaźniki do sterylizatora na nadtlenek wodoru V-PRO maX
Czynnik sterylizujący i wskaźniki do sterylizatora na nadtlenek wodoru V-PRO maX


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540273066-N-2019 z dnia: 2019-12-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33191100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin