Zlecenie 6684773 - Świadczenia zdrowotne Usługa ciągłego transportu...

   
Analizuj Zlecenie 6684773 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-04-03
przedmiot zlecenia
Świadczenia zdrowotne
Usługa ciągłego transportu medycznego 2 ambulansami typu „P” i 1 ambulansem typu „S” wraz z obs
ługą kierowców-ratowników medycznych w ramach ZWRM
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. usługa całodobowego transportu medycznego 2 ambulansami „P” oraz 1 ambulansem „S” wraz obsługą kierowcy-ratownika medycznego w ramach ZWRM, na terenie powiatu strzeleckiego;
1) liczba i rodzaj ambulansów - 2 ambulanse typu „P” (ambulans drogowy B) oraz 1 ambulans typu — „S” (ambulans drogowy C), oraz ambulans rezerwowy typu „S”. Ambulanse na dzień składania oferty nie nogą być starsze niż wyprodukowane w 2018r.,
2) wymagania techniczne — ambulanse powinny odpowiadać warunkom technicznym i jakościowym określonym w:
a) Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789 dla ambulansów typu B, C;
b) przepisach NFZ, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w Zał. 3 do Zarządzenia Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019r. ze zmianami, gdzie określono wymagania techniczne oraz wymagane wyposażenie medyczne.
3) całodobowa obsługa kierowców-ratowników medycznych dla wszystkich ambulansów, przy czym oferent, zapewnia taką ilość kierowców-ratowników, żeby dla każdego z nich średniotygodniowy czas pracy mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekraczał 24 godzin i za każdym razem został poprzedzony przynajmniej lUto godzinną przerwą w pracy, w skali każdego miesiąca obowiązywania cumowy — Zgodnie z Zał. 3 do Zarządzenia Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019r. ze zmianami.
4) Miejsce stacjonowania:
a) ambulans typu „P” i jeden typu ,,S” oraz ambulans rezerwowy „S” będzie stacjonował przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich,
b) ambulans typu „P” będzie stacjonował w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11)
5) Zasady łączności: system wspomagania dowodzenia udostępniany jest przez Wojewodę Opolskiego
6) Lokal dla kierowców: Udzielający zamówienia udostępni kierowcom- ratownikom lokale socjalne w miejscach stacjonowania zespołów ratowniczych.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin