Zlecenie 7142114 - Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami...

   
Analizuj Zamówienie 7142114 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-05
przedmiot zlecenia
Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami
Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami
Lekarz dentyst
a sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia
-określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym Gmina Szczytna, jako organ prowadzący szkołę zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczytna.
Opieka stomatologiczna dotyczy liczby ok. 361 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, ul. Kościelna 6, 57-330 Szczytna ( stan na 20.10.2019 r.)
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin