Zlecenie 6690274 - Usługa medyczna w zakresie badań dla osób...

   
Analizuj Zlecenie 6690274 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-04-05
przedmiot zlecenia
Usługa medyczna w zakresie badań dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie
1) ZADANIE 1: Badania umo
żliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu:
a) Zadaniem objęte będą osoby kierowane w ramach oferty pracy, stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych, bonu stażowego;
2) ZADANIE 2: Badania umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do kierunku szkolenia:
a) Zadaniem objęte będą osoby kierowane na szkolenie grupowe, indywidualne oraz w ramach bonu
szkoleniowego.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin