Zlecenie 7214918 - Usługa realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach...

   
Zamówienie 7214918 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-06
przedmiot zlecenia
Usługa realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu BR polegającego na stworzeniu mechaniki oraz systemu używanego d
o komputerowo wspomaganej argumentacji

Swarmcheck sp. z o.o w związku z planowaną realizacją projektu Wykorzystywanie mechanizmów krytyczności do weryfikacji inteligencji tłumu w publicznych i biznesowych procesach decyzyjnych zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania elementów systemu zapisu oraz weryfikacji argumentów. Projekt zakłada przetestowanie i rozwinięcie innowacyjnego systemu informatycznego - platformy do zbierania i klasyfikacji grafów argumentacyjnych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest świadczenie usług w ramach projektu polegającego na opracowaniu nowatorskiej mechaniki, która wykorzystywać będzie procedury do filtrowania prawdziwości argumentów w otwartej bazie grafowej, zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisku ekspert od NLP, na podstawie umowy cywilno – prawnej (zlecenia).

Zakres zadań:
- tworzenie modeli do analizy języka naturalnego,
- wykorzystanie sieci neuronowych do wspomagania analizy semantycznej i przeszukiwania argumentów używanych w systemie,
- analiza semantyczna, strukturalna oraz gramatyczna argumentów w systemie,
- wyszukiwanie zależności pomiędzy danymi w systemie,
- tworzenie algorytmów do analizy poprawności zdań,
-wspomaganie użytkownika w argumentacji oraz moderatora w procesie moderacji dyskusji.

UWAGA! Ze względu na badawczo – rozwojowy charakter prac oraz, iż dane dotyczące szczegółowego planu BR oraz powiązanych z tym konkretnych zadań stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Swarmcheck sp. z o.o., działając na mocy pkt. 6.5.2 ppkt. 6) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony wyłącznie tym wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. W tym celu Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty powinien przesłać podpisany wzór umowy o zachowaniu poufności w treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 na adres siedziby Zamawiającego w formie oryginału oraz scanem na adres e-mail wskazany jako adres do wysyłki ofert.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Laboratoria
podbranża oprogramowanie komputerowe, usługi laboratoryjne
kody CPV 72243000, 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin