Zlecenie 7563763 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta...

   
Zamówienie 7563763 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łańcuta. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych: 2 000 nr 30 Mg, w tym:

-15 Mg pochodzących z demontażu pokryć dachowych
-15 Mg azbestu zgromadzonego na działkach gruntowych (w stosach lub rury).
Zakres zadania obejmuje:
a) Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków gospodarczych i mieszkalnych należących do osób fizycznych oraz przedsiębiorców. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport odpadu azbestowego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadających pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
b) Zbieranie, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych czasowo zgromadzonych na działkach gruntowych, należących do osób fizycznych oraz prawnych. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu azbestowego
z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadających pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
branża Sprzątanie
podbranża rozbiórki, demontaże, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin