Zlecenie 7092493 - Wybór dostawcy robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub...

   
Analizuj Zamówienie 7092493 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-10-16
przedmiot zlecenia
Wybór dostawcy robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojow
ego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko

Dostawa robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny Cel zamówienia Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę BR przedsiębiorstw.

Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na dostawę robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny.
Oferty posłużą do wyboru dostawcy. Przedmiot zamówienia Dostawa robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Przedmiotowa dostawa dotyczy zadania 15 „Robot do analizy i nauki chodu - Lokomat” i jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu medycyny” realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę BR przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu od 01.06.2017r. do 31.01.2020r.
branża Medyczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt medyczny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 33158400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin