Zlecenie 7583188 - Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku znajdującym...

   
Zamówienie 7583188 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-10
przedmiot zlecenia
Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku znajdującym się przy ul. Podrzecznej 18 w Łow iczu.
3. Wykaz stolarki okiennej i d
rzwi do wymiany wraz z liczbą poszczególnych okien i drzwi, stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzy stniejszą zobow iązany jest do dokonania pomiaru każdego okna i drzwi przed realizacją zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż stolarki okiennej i drzwi wraz z utylizacją, zakup okien drewnianych wraz z nawiewnikami (ze współczynnikiem 1.1 W/(m2xK) i drzwi w kolorze zgodnym z wy kazem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia i ich montaż w raz z obróbką. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany 4 okien drewnianych (oznaczenie nr 07) i okna dachowego (oznaczenie nr W1).
5. Okres gwarancji na wymienioną stolarkę okienną drewnianą i drzwi wy nosi 60 miesięcy licząc od dnia ostatecznego ich odbioru. Gwarancja obejmuje regulację okien w okresie 2 miesięcy od dnia ich ostatecznego odbioru.
6. Budynek przy ul. Podrzecznej 18 jest budynkiem zabytkowym i wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 608/172 z dn. 22.08.1967 roku. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków na prowadzenie robót budów lanych na obszarze w pisanym do rejestru wydał pozwolenie numer WUOZ-ZN.5142.1739.20I9.KW.PW.
branża Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo
podbranża okna, drzwi
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin