Zlecenie 7322503 - Zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych - 122020A ...

   
Analizuj Zamówienie 7322503 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych - 122020A

Przedmiotem zamówienia jest zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych, p
rzeznaczonych do ilościowych i jakościowych immunooznaczeń (np. ELISA). Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych potrzebnych do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych, przeznaczonych do ilościowych i jakościowych immunooznaczeń (np. ELISA), z powierzchnią o wysokim powinowactwie do cząsteczek hydrofobowych
Ilość: 300 sztuk

Informacje dodatkowe:
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 19520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin