Przetarg 7146469 - Zakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7146469 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-08
przedmiot ogłoszenia
Zakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, audiometru diag
nostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz aparatury medycznej na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego
Numer referencyjny: D/50/2019/B

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz aparatury medycznej na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B, 1C, 1E, 1F do SIWZ (odpowiednio do części)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2 Nazwa: Zakup aparatury pomiarowej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie wraz z zainstalowaniem, pierwszym uruchomieniem instruktażowym z zakresu obsługi, w obecności personelu wskazanego przez Zamawiającego (minimum 2 osób) przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na warunkach określonych w przedmiotowej SIWZ wraz z załącznikami.

Część nr: 5 Nazwa: Zakup doposażenia do dygestorium do pracy stojącej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1E do SIWZ. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na warunkach określonych w przedmiotowej SIWZ wraz z załącznikami.

Część nr: 6 Nazwa: Zakup aparatury medycznej na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1F do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540244284-N-2019 z dnia: 2019-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:00
branża Medyczna, Wyposażenie wnętrz, Laboratoria
podbranża sprzęt medyczny, meble i akcesoria, sprzęt laboratoryjny
kody CPV 33100000, 33121400, 38000000, 38400000, 39141500, 39180000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin