Zlecenie 7322506 - Zakup kasety do filtracji tangencjalnej - 062020C ...

   
Analizuj Zamówienie 7322506 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Zakup kasety do filtracji tangencjalnej - 062020C

Przedmiotem zamówienia jest zakup kasety do filtracji tangencjalnej kompatyb
ilnej ze statywem Sartocon Slice (Sartoflow Alpha). Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup kasety do filtracji tangencjalnej, potrzebnej do realizacji badań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0812/17 pn.: ,,Zintegrowany system prewencji zakażeń Campylobacter w produkcji i przetwórstwie mięsa drobiowego” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup kasety do filtracji tangencjalnej kompatybilnej ze statywem Sartocon Slice (Sartoflow Alpha).
- kaseta do ultrafiltracji o nominalnej granicznej wartości odcięcia 30kD;
- stabilna w zakresie pH 1-14;
- materiał wykonania: polyethersulfone (PESU);
- nie adsorbujące białek i wirusów;
- efektywna powierzchnia filtracji: 0,1m2;
- możliwość sterylizacji chemicznej NaOH;
- maksymalne ciśnienie pod którym ciecz jest wprowadzana na membranę: nie mniejsze niż 4 bary w 20oC;
- maksymalna temperatura prowadzenia procesu ciągłego: nie mniejsza niż 50oC;
- dostarczona w odpowiednim roztworze konserwującym: np. 20% etanol;
Ilość: 1 szt.

Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego porównania ofert. W przypadku wątpliwości co do kompatybilności zaproponowanych produktów ze statywem Sartocon Slice (Sartoflow Alpha) Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania bezpłatnych próbek materiałów do testów od Oferenta, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę. Testowi zostaną poddane następujące parametry: kompatybilność ze statywem Sartocon Slice, niskie powinowactwo do białek i wirusów (ocena spadku zawartości bakteriofagów po procesie filtracji). Po przeprowadzeniu testów Zamawiający dokona ostatecznej oceny produktu. W przypadku, kiedy testowany produkt nie przejdzie pozytywnie testów Zamawiający zwróci się do następnego z kolei Dostawcy, który złożył najtańszą ofertę, o przesłanie produktu do weryfikacji.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 19520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin