Zlecenie 7322494 - Zakup kwasu cytrynowego - 112020A Przedmiotem zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 7322494 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Zakup kwasu cytrynowego - 112020A

Przedmiotem zamówienia jest zakup kwasu cytrynowego 1 hydrat cz.d.a. Cel zamówienia Celem z
amówienia jest zakup kwasu cytrynowego potrzebnego do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup:
- kwasu cytrynowego 1 hydrat cz.d.a., opakowanie 1 kg, ilość: 25 sztuk;
W przypadku oferowania innej pojemności opakowań łączna ilość produktu powinna być równoważna z ilością wyszczególnioną w zapytaniu.

Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Laboratoria, Materiały chemiczne
podbranża materiały laboratoryjne, środki chemiczne
kody CPV 33696300
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin