Przetarg 6425852 - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6425852 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-21
przedmiot ogłoszenia
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
Numer referencyjny
: SP ZOZ ZSM ZP/98/2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ), parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane.

Pakiet nr 1 - Kardiomonitor
Pakiet nr 2 - Defibrylator
Pakiet nr 3 – Respirator
Pakiet nr 4 – Aparat USG
Pakiet nr 5 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych
Pakiet nr 6 - Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Pakiet nr 7 – Pulsoksymetr
Pakiet nr 8 - Analizator parametrów krytycznych
Pakiet nr 9 – Zestaw do trudnej intubacji
Pakiet nr 10 – Zestaw do intubacji i wentylacji
Pakiet nr 11 – Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO OiŚ) nr projektu POIS.09.01.00-00-0325/18.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kardiomonitor
KARDIOMONITOR - MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 5 SZTUK

Część nr: 2 Nazwa: Defibrylator
DEFIBRYLATOR – 1 SZTUKA

Część nr: 3 Nazwa: Respirator
RESPIRATOR – 2 SZTUKI

Część nr: 4 Nazwa: Aparat USG
APARAT USG – 1 SZTUKA

Część nr: 5 Nazwa: Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych
APARAT DO PODGRZEWANIA PŁYNÓW IFNUZYJNYCH – 1 SZTUKA

Część nr: 6 Nazwa: Aparat do szybkiego przetaczania płynów
APARAT DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 1 SZTUKA

Część nr: 7 Nazwa: Pulsoksymetr
PULSOKSYMETR – 9 SZTUK

Część nr: 8 Nazwa: Analizator parametrów krytycznych
ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 SZTUKA

Część nr: 9 Nazwa: Zestaw do trudnej intubacji
ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 SZTUKA

Część nr: 10 Nazwa: Zestaw do intubacji i wentylacji
ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI – 6 SZTUK

Część nr: 11 Nazwa: Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta
APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA PACJENTA - MATERAC DO OGRZEWANIA PACJENTA – 1 SZTUKA


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500283457-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500286943-N-2018 z dnia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazac powody: Jezyk lub jezyki, w jakich moga
byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazac powody: Jezyk lub jezyki, w jakich moga
byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu > polski
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33112200, 33123210, 33157400, 33170000, 33190000, 33194110, 38434500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin