Zlecenie 7162153 - Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego...

   
Analizuj Zamówienie 7162153 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego produktu w postaci innowacyjnego rozwiązania sprzętowo-programowego z
dalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu eliminującej problemy branży maszynowej.

Zadanie badawcze nr 1: Analiza stanu wiedzy w kontekście doboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
a. Prace obejmować będą przegląd wiedzy w zakresie wytypowania materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
b. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne systemów funkcjonalnych i komponentów technologii mogących mieć zastosowanie do konstrukcji modułowego automatu do wydawania filtrów w zależności od branży i wielkości obsługiwanych filtrów, umożliwiającego automatyczny odbiór filtrów. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych przy założeniach:
• Możliwość zdalnego monitorowania zajętości automatu - unikalne cechy funkcjonalne oprogramowania modułów elektronicznych szafy, dające możliwość zastosowania w szczególnych warunkach produkcyjnych industry 4.0
• Automatyczna diagnoza stanu technicznego automatu z funkcją przesyłania ostrzeżeń do Centrum Obsługi.
• Skalowalna wielkość automatu. Opracowanie złączy i metody łączenia modułów tak, aby zapewniały bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania,
• Interfejs użytkownika realizowany poprzez panel sterowania.
c. W początkowej fazie projektu Wykonawca zaproponuje 2 koncepcje maszyny konstrukcji, z których zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do dalszych prac projektowych. Wykonawca przygotuje wizualizację opracowanych koncepcji z wykorzystaniem cyfrowych modeli 3D, grafik informacyjnych (projekt wstępny) oraz innych narzędzi umożliwiających Zamawiającemu analizę przedstawionych koncepcji.
d. Zakłada się wykonanie obliczeń wytrzymałościowych metodami elementów skończonych (MES), kluczowych elementów modeli narażonych na wyższe przeciążenia podczas pracy eksploatacyjnej.
e. Opracowanie dokumentacji technicznej – konstrukcyjno – materiałowej.

Zadanie badawcze nr 2: Opracowanie dokumentacji automatyki i dokumentacji oprogramowania do nowego zdalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu. Opracowanie algorytmów dla inteligentnego filtromatu.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla inteligentnego automatu - filtromatu. Analizie poddane zostaną istniejące rozwiązania funkcjonalne rozwiązań informatycznych, pod względem identyfikacji ich wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Opracowanie na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, algorytmów do obsługi procesów komunikacyjnych pomiędzy system wydawania, infrastrukturą transmisyjną i bazą danych.
c. Opracowanie algorytmów systemu komunikacji nieograniczonej do istniejącego systemu wydawania, lecz ukierunkowanego na komunikacje pomiędzy sensorem, a bazą, a także pomiędzy użytkownikiem, a bazą.
d. Opracowanie na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, funkcjonalności dokumentacja aplikacji i modułów.

Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie wybranych warunków i parametrów procesu produkcyjnego.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne procesów do produkcji inteligentnego automatu i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia oraz na tej postawie wytypowanie rozwiązań zapewniających najkorzystniejsze właściwości automatu i ich powtarzalność.
b. Opracowanie karty technologicznej wytwarzanego wyrobu.

Zadanie badawcze nr 4: Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu.
Na etapie realizacji zadań 1 i 2 planuje się uwzględnić grupy użytkowników końcowych 2 firmy branży maszynowej, z którymi powinny zostać zdiagnozowane/opiniowane
m. in.:
a. potrzeby i oczekiwania,
b. obecne problemy technologiczne,
c. obecnie wykorzystywane narzędzia,
d. opiniowanie i konsultowanie opracowywanego produktu, w tym zebranie rekomendacji przed opracowaniem finalnego produktu.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na oopracowaniu nowego produktu w postaci innowacyjnego rozwiązania sprzętowo-programowego zdalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu eliminującej problemy branży maszynowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia Przedmiot zamówienia Zadanie badawcze nr 1: Analiza stanu wiedzy w kontekście doboru materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
a. Prace obejmować będą przegląd wiedzy w zakresie wytypowania materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
b. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne systemów funkcjonalnych i komponentów technologii mogących mieć zastosowanie do konstrukcji modułowego automatu do wydawania filtrów w zależności od branży i wielkości obsługiwanych filtrów, umożliwiającego automatyczny odbiór filtrów. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych przy założeniach:
• Możliwość zdalnego monitorowania zajętości automatu - unikalne cechy funkcjonalne oprogramowania modułów elektronicznych szafy, dające możliwość zastosowania w szczególnych warunkach produkcyjnych industry 4.0
• Automatyczna diagnoza stanu technicznego automatu z funkcją przesyłania ostrzeżeń do Centrum Obsługi.
• Skalowalna wielkość automatu. Opracowanie złączy i metody łączenia modułów tak, aby zapewniały bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania,
• Interfejs użytkownika realizowany poprzez panel sterowania.
c. W początkowej fazie projektu Wykonawca zaproponuje 2 koncepcje maszyny konstrukcji, z których zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do dalszych prac projektowych. Wykonawca przygotuje wizualizację opracowanych koncepcji z wykorzystaniem cyfrowych modeli 3D, grafik informacyjnych (projekt wstępny) oraz innych narzędzi umożliwiających Zamawiającemu analizę przedstawionych koncepcji.
d. Zakłada się wykonanie obliczeń wytrzymałościowych metodami elementów skończonych (MES), kluczowych elementów modeli narażonych na wyższe przeciążenia podczas pracy eksploatacyjnej.
e. Opracowanie dokumentacji technicznej – konstrukcyjno – materiałowej.

Zadanie badawcze nr 2: Opracowanie dokumentacji automatyki i dokumentacji oprogramowania do nowego zdalnie zarządzanego inteligentnego automatu - filtromatu. Opracowanie algorytmów dla inteligentnego filtromatu.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla inteligentnego automatu - filtromatu. Analizie poddane zostaną istniejące rozwiązania funkcjonalne rozwiązań informatycznych, pod względem identyfikacji ich wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Opracowanie na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, algorytmów do obsługi procesów komunikacyjnych pomiędzy system wydawania, infrastrukturą transmisyjną i bazą danych.
c. Opracowanie algorytmów systemu komunikacji nieograniczonej do istniejącego systemu wydawania, lecz ukierunkowanego na komunikacje pomiędzy sensorem, a bazą, a także pomiędzy użytkownikiem, a bazą.
d. Opracowanie na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, funkcjonalności dokumentacja aplikacji i modułów.

Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie wybranych warunków i parametrów procesu produkcyjnego.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne procesów do produkcji inteligentnego automatu i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia oraz na tej postawie wytypowanie rozwiązań zapewniających najkorzystniejsze właściwości automatu i ich powtarzalność.
b. Opracowanie karty technologicznej wytwarzanego wyrobu.

Zadanie badawcze nr 4: Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu.
Na etapie realizacji zadań 1 i 2 planuje się uwzględnić grupy użytkowników końcowych 2 firmy branży maszynowej, z którymi powinny zostać zdiagnozowane/opiniowane
m. in.:
a. potrzeby i oczekiwania,
b. obecne problemy technologiczne,
c. obecnie wykorzystywane narzędzia,
d. opiniowanie i konsultowanie opracowywanego produktu, w tym zebranie rekomendacji przed opracowaniem finalnego produktu.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin