Zlecenie 7208099 - Zapytania ofertowe nr 1/2019 na wykonanie usługi badawczej ...

   
Zamówienie 7208099 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-04
przedmiot zlecenia
Zapytania ofertowe nr 1/2019 na wykonanie usługi badawczej

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na:

1) wykonaniu trzech modeli kadłubów łodzi motorowych w odpowiedniej do badań modelowych skali i z odpowiedniego do badań materiału,
2) hydrodynamicznych próbach oporowych w basenie modelowym wykonanych modeli łodzi (wraz z przygotowaniami) dla pojedynczego stanu załadowania i 12 punktów prędkości wraz z ekstrapolacją wyników na skalę rzeczywistą (osobno dla każdego z trzech modeli).
Usługa będzie obejmować modele trzech różnych kadłubów różnej wielkości:
łodzi motorowej 550 o rzeczywistej długości 550 cm, łodzi motorowej 720 o rzeczywistej długości 720 cm, oraz łodzi motorowej 950 o rzeczywistej długości 950 cm.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań obejmujących zakres usług:
- zadanie 1: wykonanie i badania jednego modelu łodzi 950,
- zadanie 2: wykonanie i badania dwóch pozostałych modeli łodzi - 550 i 720.
W ofercie należy podać cenę netto za wykonanie usługi prezentując koszt każdego zadania oddzielnie. Cel zamówienia W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1, Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi badawczej. Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług i podpisanie z nim umowy warunkowej, na potrzeby realizacji projektu

. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na:

1) wykonaniu trzech modeli kadłubów łodzi motorowych, w odpowiedniej do badań modelowych skali i z odpowiedniego do badań materiału,
2) hydrodynamicznych próbach oporowych w basenie modelowym wykonanych modeli łodzi (wraz z przygotowaniami) dla pojedynczego stanu załadowania i 12 punktów prędkości wraz ekstrapolacją wyników na skalę rzeczywistą (osobno dla każdego z trzech modeli).

Usługa będzie obejmować modele trzech różnych kadłubów różnej wielkości: łodzi motorowej 550 o rzeczywistej długości 550 cm, łodzi motorowej 720 o rzeczywistej długości 720 cm oraz łodzi motorowej 950 o rzeczywistej długości 950 cm.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań obejmujących zakres usług:
- zadanie 1: wykonanie i badania jednego modelu łodzi 950,
- zadanie 2: wykonanie i badania dwóch pozostałych modeli łodzi 550 i 720.
Celem badań jest zweryfikowanie na modelach fizycznych w warunkach laboratoryjnych obliczeń dotyczących kadłubów łodzi wykonywanych wcześniej na drodze symulacji komputerowych. Zamówienie nie obejmuje wykonywania wcześniejszych symulacji komputerowych.
Badane parametry to:
- opór całkowity hydrodynamiczny (w tym wyszczególniony opór tarcia), przy określonej prędkości,
- prognozowanie zapotrzebowania mocy układu napędowego,
- prędkość maksymalna,
- prędkość wejścia w ślizg,
- zachowanie jednostki na fali,
- badanie stateczności.

W ofercie należny podać cenę netto za wykonanie usługi, prezentując koszty każdego zadania oddzielnie.

Termin wykonania usługi:
Zadanie 1 - od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 r
Zadanie 2 - od 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin