Zlecenie 7131774 - Zapytanie ofertowe dot. opracowania nowego produktu /...

   
Analizuj Zamówienie 7131774 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-04
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe dot. opracowania nowego produktu / usługi pn. „Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT
wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Konkursu pn. Bony na innowacje – Etap I usługowy – konkurs ogólny z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (nr konkursu POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19) Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP Cel zamówienia Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z opracowaniem prototypu Przedmiot zamówienia Przedmiotem oferty jest Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem Computer Learning dla branży pszczelarskiej, które powinno charakteryzować się:
I.1) innowacyjną płytą PCB: moduł bezprzewodowego sensora IoT oraz Moduł bramki GSM/4G,
I.2) innowacyjną konstrukcją zapewniającą bezpieczeństwo w ekstremalnych i zmiennych warunkach działania z ukierunkowaniem na minimalizację kosztów budowy, celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach krajowym i zagranicznym
I.2) własnym, energooszczędnym źródłem zasilania
I.3) autorskim oprogramowanie pozwalającym na zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych pozyskanych ze środowiska zewnętrznego w zakresie Computer Learning
I.4) łącznością bezprzewodową
I.5) autorskim oprogramowaniem zapewniającym komunikację między urządzeniami
I.6) wysokiej klasy dużą mocą obliczeniową jednostki centralnej wraz z ustaleniem wariantu optymalnego
Realizacja powyższego powinna nastąpić w toku następujących działań badawczo-rozwojowych:
I.7) zakup elementów umożliwiających wykonanie analizy podsystemów
I.8) przygotowanie projektu prototypowego rozwiązania oraz dokumentacji umożliwiającej produkcję komponentów IoT w przyszłości,
I.9) weryfikacja i testy przyjętych założeń
I.10) opracowanie dokumentacji technicznej końcowej
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin