Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7410424 2020-04-07
godz. 13:00
Podkarpackie Płótno plandekowe 15440(3) 1. Płótno plandekowe 25 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409966 2020-04-07
godz. 15:10
Podkarpackie Znaki BHP 1. Znak: Instrukcja mycia rąk (422 E-173) Rozmiar E-200x200 Płyta HIPS 20 szt. 2. Znak: dezynfekuj ręce (411-02) Rozmia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412595 2020-04-07
godz. 15:30
Podkarpackie Dostawa 45 sztuk laptopów w ramach Konkursu Grantow ego zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372404 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa dwóch szlifierek 5-osiowych oraz maszyny pomiarowej do regeneracji narzędzi obrotowych pełnowęglikowych Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401006 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa i montaż konstrukcji Myjni bezdotykowej 3-stanowiskowej wraz z kontenerem technicznym”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402067 2020-04-08
godz. 00:00
Małopolskie Sekwencjonowanie próbek biologicznych z użyciem technologii Shotgun Metagenomic Sequencing Illumina_04-12-2019 Sekwencjonowanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407572 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie W związku z realizowanym projektem pn. „Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w spółce FLY PARK IN w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407738 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408059 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 dostawa środków czystości dla uczestników warsztatów i instruktorów w Centrum Integracji Społecznej w Zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408051 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach: A. Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408421 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dotyczące dostawy odzieży ochronnej dla uczestników warsztatów i instruktorów w Centrum Integracji Społecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408430 2020-04-08
godz. 00:00
Pomorskie 38/POIR_1.1.1/2020 Usługa badawcza obejmuje przeprowadzenie badania klinicznego przez podmiot leczniczy prowadzący stacjonarne św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408451 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa materiałów do budowy prototypów słupów aluminiowych - 31.03.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408424 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Niepublicznego Żłobka "u Wojtusia" w Trzebownisku - Zapytanie ofertowe Nr 3/RPO/7.4/2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408413 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonania usługi: udział specjalisty/ki (moderator konsultacji społecznych) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409790 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawę paliw płynnych i gazowych do pojazdów będących w użytkowaniu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w latach 2020-2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414421 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie NADZÓR SERWISOWY NAD OPROGRAMOWANIEM FIRMY ASSECO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408750 2020-04-08
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa posiłków profilaktycznych Numer referencyjny: ZP/6/2020 Przedmiot zamówienia stanowią dostawy artykułów spożywczych do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372611 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa wyposażenia medycznego i NIEmedycznego oraz mebli dla kliniki Ortopedii Dzieci na potrzeby funkcjonowania centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399611 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Czterokrotne koszenie i utylizacja traw na stacjach 110/SN i SN/SN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400458 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Sporządzenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz projektu miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400257 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403030 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie prac geodezyjnych cz.3 (2 części) Numer referencyjny: CZ-D.271.25.76.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405150 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nN w związku z roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405893 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa części do sterylizatorów parowych będących na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407005 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno- laboratoryjnego na działce PZDW w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413823 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie Łączniki śrubowe, kłódki 1. Kołek ramowy 16x140 50 szt. 2. Śruba imbusowa z łbem walcowym M10x30 materiał A4-70 wg DIN 912, ISO 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415990 2020-04-08
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Pas zębaty 50AT10-1800 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406870 2020-04-08
godz. 09:15
Podkarpackie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408729 2020-04-08
godz. 09:30
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów – rok 2020 - 1 Numer referencyjny: PZD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin