Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7203751 2019-12-06
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. w zakresach: 1. Udzielanie lekarskich stacjonarnych ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206904 2019-12-06
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206828 2019-12-06
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup licencji oprogramowania komputerowego Windows Pro Dev UpLic P/N AAA-03579ramach realizacji umowy Microsoft Product and Servi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206765 2019-12-06
godz. 10:00
Podkarpackie (S) Wykonanie barierki z podestem komunikacyjnym dla kierowców – Plac Złomu, Zakład Huty Stali Jakościowych. 1. Wykonanie barierk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208687 2019-12-06
godz. 10:00
Podkarpackie Nikiel XII / I 2020 1. Nikiel 2000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175728 2019-12-06
godz. 10:30
Podkarpackie Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wesoła, Remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000 -0+260 oraz 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182158 2019-12-06
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch myjni-dezynfektorów do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Numer referencyjny: Z.II.260.42.Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200139 2019-12-06
godz. 10:45
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136663 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w roku 2020 Numer referencyjny: ZG.270.2.5.2019 Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7181081 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii napowietrznej i kablowej nN wraz z przyłączami ze stacji transformatorowej „Tuczempy 7”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183066 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 na okres 6 miesięcy Numer referencyjny: DZ-2300-32/ZUO/2019 1. Przewidywana do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183080 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Przeglądy i konserwacje na Zbiorniku Wodnym Klimkówka Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.138.2019 Wartość bez VAT: 186 179.25 PLN Kons...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183122 2019-12-06
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa obwodu linii nN „Horodyszcze 5”, demontaż odcinka linii napowietrznej oraz budowa obwodu kablowej linii nN.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184323 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW W 2020r Numer referencyjny: ZP.271.9.2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189158 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie usługi polegającej na: zapewnieniu dozoru i stałej konserwacji kotłowni gazowych, węzłów cieplnych, instalacji CO od k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191817 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi prania wraz z transportem zewnętrznym Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.25.19 Przedmiotem zamówienia jest świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192658 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi samochodowego transportu sanitarnego Numer referencyjny: DZP/39/PN/2019 Przedmiotem zamówienia są usługi samochodowego tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191131 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 620 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182710 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa Numer referencyjny: CZ-A.271.107.318.2019 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194894 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Grupa 2 - Armatura wodociągowa - opaski naprawcze i doszczelniacze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7193258 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Raniżów oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195568 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Bezgotówkowa dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Stalowej Woli - olej napędowy wysokooktanowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192263 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa materiałów stalowych chromoniklowych” dla zadań realizowanych w ramach Projektów: - Poprawa efektywności energetycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195725 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Przeworska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199922 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Magurskiego Parku Narodowego (Osiedle Krempna - Krempna 110, Budynek Centrum i Zarządzania w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202448 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa kostki brukowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206091 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Młot wyburzeniowy Hart HHS4LB 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206068 2019-12-06
godz. 11:00
Podkarpackie misa WEST 1. WEST Miska prostokątna duża 12 litrów 4213 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183094 2019-12-06
godz. 11:15
Podkarpackie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 na okres 3 miesięcy Numer referencyjny: DZ-2300-31/ZUO/2019 1 Przewidywana do prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146455 2019-12-06
godz. 11:30
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2020 Numer referencyjny: ZGS.270.1.22....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin