Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7005868 2019-09-16 Podkarpackie Zlecę kapitalny remont domu. - Niebylec Zlecę kapitalny remont domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7005869 2019-09-16 Podkarpackie Zlecę zmianę dachu - Jasienica Rosielna Zlecę zmianę dachu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7005898 2019-09-16 Podkarpackie Szukam podwykonawcy do docieplenia bloku - Jasło Szukam podwykonawcy do docieplenia bloku w Jaśle. Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7005900 2019-09-16 Podkarpackie Zlecę położenie kostki brukowej - Jasło Zlecę położenie kostki brukowej, Jasło. Do ułożenia jest około 20 m2 pod drewutnię (duże k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7005864 2019-09-16 Podkarpackie Zlecę wykonanie tynków wapienno-cementowych - Brzozów Zlecę wykonanie tynków wapienno-cementowych. Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7007072 2019-09-16 Podkarpackie Konkurs na stanowiska: 1) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Reumatologii, 2) Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Noworodków z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961223 2019-09-16
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup dostawa montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7007062 2019-09-16
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa oznak rozpoznawczych do umundurowania polowego, wyjściowego i galowego - zamówienie z podziałem na 2 części: a) Część 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961425 2019-09-16
godz. 09:00
Mazowieckie DSE Jarosław: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – 4 części zamówienia - Chełmno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958791 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra” Numer referencyjny: WPN.261.8.1.2019....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984486 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica i nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza Numer referencyjny: PZD.261.12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984489 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie K-3187, Remont budynku nr 548 i kontenera 600 wraz z remontem instalacji elektrycznej Numer referencyjny: Zp-85 Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984507 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Konserwacja łazienek w budynku nr 1 K-3121 w Nowej Dębie oraz w budynku nr 25 K-5922 WKU Mielec Numer referencyjny: Zp86/19 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984877 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie „Budowa kancelarii leśniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Leśnictwie Dylągowa i Ulucz" Numer referencyjny: S.270.1.7.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986294 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w 2019 roku Numer referencyjny: SA.270.2.3.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6996796 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6998524 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego; - 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000368 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 Numer referencyjny: GBO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981313 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Utwardzenie terenu – Placu Kościuszki w Zaleszanach Numer referencyjny: GKM.272.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7003614 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych pionowych i poziomych znaków drogowych oraz likwidacja lub przestawienie istniejących, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7004165 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: Implanty ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7006943 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa monitora hemodynamicznego dla potrzeb OAiT SPZOZ w Przeworsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7007064 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie WI.7013.1.7.2019 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna w roku 2019" roboty budowlane i usługi z zakresu usuw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7010158 2019-09-16
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb RDW w Rymanowie w 2019 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7012627 2019-09-16
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa betonu na budowę stacji paliw Orlen Nowa Dęba W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7012629 2019-09-16
godz. 09:00
Małopolskie Usunięcie kolizji energetycznej na budowie SP Orlen Nowa Dęba zgodnie z projektem i uzgodnieniami. W przypadku, gdy kontrahent jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985285 2019-09-16
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn – II etap Numer referencyjny: GPIR.271.1.18.2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997606 2019-09-16
godz. 09:30
Podkarpackie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni komputerowych do szkół podstawowych na terenie gminy” Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977618 2019-09-16
godz. 09:30
Podkarpackie Rozbudowa budynku Domu Kultury w Ostrowie z/s w Kamionce, o salę wielofunkcyjną Numer referencyjny: B5.272.14.2019 Przedmiotem in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7004520 2019-09-16
godz. 09:30
Podkarpackie Zakup i dostawa 11 kompletów sprzętu do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Increasing of access to health services ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin