Wyniki przetargów - Laboratoria, Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5200054 2020-02-20 Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, słu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200056 2020-02-20 Łódzkie Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200057 2020-02-20 Lubelskie Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Zana 38A w Lublinie Przedmiotem zamówienia, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200058 2020-02-20 Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych i dróg wewnętrznych asfaltowych oraz gruntowych nieutwardz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200059 2020-02-20 USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIWZ NR 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200060 2020-02-20 Mazowieckie Wykonywanie usługi polegającej na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach Dęblin – Lotnisko nr 211, Dęblin – Twie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200067 2020-02-20 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 68/19/N 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200068 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 40/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200069 2020-02-20 Pomorskie USŁUGA URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM GWARANCYJNYM PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200071 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Budowa 17 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200072 2020-02-20 Śląskie Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 11-go Listopada 3 w Bielsku-Białej, wraz z uzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200073 2020-02-20 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200078 2020-02-20 Łódzkie Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPiK.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200081 2020-02-20 Mazowieckie Rozbudowa okablowania sieciowego w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FDP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200085 2020-02-20 Mazowieckie Serwis Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200086 2020-02-20 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/WE/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200088 2020-02-20 Wielkopolskie Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200092 2020-02-20 Wielkopolskie Realizacja świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy i Miasta Witkowo Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200096 2020-02-20 Łódzkie Wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200103 2020-02-20 Wielkopolskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 15 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200105 2020-02-20 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej, dzielnica Mały Kack Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200108 2020-02-20 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200110 2020-02-20 Śląskie Dostawa noży z węglikami spiekanymi w 2020r. Sprawa ZA.270.1.3.2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZA.270.1.3.2020 Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200111 2020-02-20 Mazowieckie Remont drogi powiatowej nr 3037W Szymaki – Jarocin – Sokolniki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT.272.01.20 „Remont dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200112 2020-02-20 ZP-2380-338-26/2019 Zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację niec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200113 2020-02-20 Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej na rok 2020 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200115 2020-02-20 Mazowieckie ,, Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścinką poboczy na następujących drogach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200117 2020-02-20 Mazowieckie Sukcesywne dostawy papierosów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PH.261.1.2020 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200118 2020-02-20 Śląskie Pojemniki na odpady medyczne Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TP.382.2.2020 JK Przedmiotem zamówienia jest dostawa poje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5200119 2020-02-20 Wielkopolskie Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin