Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4948106 2019-07-17 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych sieci wodociągowej w ulicy Głogowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948107 2019-07-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Rydułto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948109 2019-07-17 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zapewnienie serwisu płuczkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948112 2019-07-17 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa gazociągu s/c DN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948113 2019-07-17 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa sieci gazowej s/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948114 2019-07-17 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947887 2019-07-17 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Awaryjny zakup części do podwozi pojazdów według bieżących potrzeb – pojazdy marki Star

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948116 2019-07-17 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opony, ogumienie, dętki, ochraniacze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948117 2019-07-17 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Akcesoria samochodowe oraz motocyklowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948048 2019-07-17 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych zadania: Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01 II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4947901 2019-07-17 Lubelskie Wykonanie uzupełniających usług transportowych w latach 2019-2020 polegających na sukcesywnym transporcie drewna z lasu drogami le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948118 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Podkowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948119 2019-07-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Rybie g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948120 2019-07-17 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie likwidacji gazociągu i przebudowy sieci gazowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948151 2019-07-17 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr 271.1.2019 Realizacja zamówienia obejmuje remont elewacji budynku pałacu Szkoły Podst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948143 2019-07-17 Podkarpackie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2019 r. – RDW Jarosław. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948145 2019-07-17 Wielkopolskie Dostawa kasz, ryżu i makaronu do jednostek wojskowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 64/2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948149 2019-07-17 Śląskie „Żelazny Szlak Rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku – etap III/A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948150 2019-07-17 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948121 2019-07-17 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOR-Z.271.28.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948122 2019-07-17 Pomorskie Prowadzenie monitoringu środowiska naturalnego na terenie 22. BLT Malbork i 49. Blot Pruszcz Gdański Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948124 2019-07-17 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPPR.271.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948129 2019-07-17 Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIF.271.6.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948131 2019-07-17 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lipsko Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948132 2019-07-17 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIK-ZP.271.30.2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej ciąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948133 2019-07-17 Świętokrzyskie RENOWACJA ZABYTKOWEGO WIATRAKA TYPU "HOLENDER" W KRASOCINIE Z POCZĄTKU XX WIEKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948134 2019-07-17 Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIF.271.7.2019.RG ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948135 2019-07-17 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ-PNK.260.60.2019 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu murów oporowych mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948136 2019-07-17 Mazowieckie Budowa drogi gminnej 291110W(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice Przedmiotem niniejszego postępowania o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4948137 2019-07-17 Mazowieckie Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin