Przetarg 8261587 - 1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w...

   
Analizuj Zamówienie 8261587 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-12
przedmiot ogłoszenia
1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlec, gm. Łęczyca o długości 1,2 km wraz z budową
chodnika i kanału technologicznego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Siedlec o dł. 1 km. Zakres prac dla przebudowy drogi gminnej obejmuje:
- budowę kanalizacji kablowej stanowiącej kanał technologiczny długości L= 1225 m. Liczba studni SKR-1 n= 8 sztuk
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika
- wykonanie nasypu pod chodnik
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik
- wykonanie chodnika z kostki brukowej
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na jezdni
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni
- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem
- wykonanie oznakowania pionowego
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem
- wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac zadania ujęty jest w dokumentacji projektowej tj.: projekcie budowlanym, dokumentacji projektowej kanału technologicznego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

GPI.271.6.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233120, 45233141
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin