- wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8612171 2022-01-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-konserwatorskiego remontu, odbudowy oraz przebudowy dworu w Lubajnach gm. Ostróda Numer referencyjny: OLS.WOP.260.64.2021.SB 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621187 2022-01-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8598403 2022-01-17
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Findysza Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Findysza. Zamówienie realizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633460 2022-01-17
godz. 09:00
Opolskie „Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Reńska Wieś” 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633477 2022-01-17
godz. 09:00
Opolskie „Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ujazd” 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektywnej Zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633486 2022-01-17
godz. 09:00
Opolskie "Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Walce” 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektywnej Zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8622890 2022-01-17
godz. 09:00
Śląskie Remont mieszkań XI/2021 3. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań przy ul. Opolskiej 9c/1, ul. Tysiąclecia 86b/45 oraz ul. Tysiąclecia 4/2 w Katowicach obejmujący wymianę lub remont in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634266 2022-01-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety AZP/Z-040/2021 Część 1: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Część 2: Pakiet 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611641 2022-01-17
godz. 09:30
Małopolskie Budowa systemu do przetwarzania, archiwizacji, udostępniania danych procesowych i technologicznych oraz wizualizowania inteligentnej sieci wodociągowej **************************** UWAGA ZM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418011 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...) N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621400 2022-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.50.2021 Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565336 2022-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w RzeszowieZamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632191 2022-01-17
godz. 10:00
Lubuskie Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632200 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631028 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie „Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639689 2022-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi dostawa lampy R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8623527 2022-01-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wsparcia, instalacji i szkoleń na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8640254 2022-01-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części Część 1: CZĘŚĆ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632575 2022-01-17
godz. 10:30
Łódzkie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8584387 2022-01-17
godz. 10:30
Wielkopolskie Wyposażenie pomieszczeń socjalno-biurowych w lokalizacji PUT Wągrowiec. Numer referencyjny: KW-WWA-282.12.2021.AU 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń socjalno-biurowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8588637 2022-01-17
godz. 11:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8630054 2022-01-17
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2120L Pełczyn – Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w miejscowości Łopiennik Dolny Celem zadania jest poprawa bezpieczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569614 2022-01-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie.Zamówienie realizowane będzie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633979 2022-01-17
godz. 11:00
Lubelskie 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. „Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni”. Zamówienie swoim zakresem obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639688 2022-01-17
godz. 11:00
Zachodniopomorskie USŁUGA UBEZPIECZENIA Gminy Ustronie Morskie Część 1: PAKIET IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8637211 2022-01-17
godz. 11:00
Mazowieckie dostawa aparatu USG z wyposażeniem w formie leasingu finansowego na rzecz Zamawiającego EK-ZZ/ZP.261.85.D.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629432 2022-01-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wynoszenie, przewóz, rozładunek odpadów komun. w tym wielkogabarytowych, rzeczy ruchomych z lokali, miejsc wskazanych do miejsc składowania, wynoszenie, załadunek, wywóz na skł. odpadów pore...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8640010 2022-01-17
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa produktów nabiałowych Część 1: Produkty nabiałowe - opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania jakościowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ Część 2: Produkty nabiałowe - opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631607 2022-01-17
godz. 11:35
Zachodniopomorskie ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA SPSZOZ ,,ZDROJE” Część 1: Pakiet Nr 1 Usługi pocztowe Część 2: Pakiet Nr 2 - Usługi kurierskie 48/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563230 2022-01-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego urządzenia symulacji lotu śmigłowca R-44 Robinson (Raven II) klasy FNTP II Numer referencyjny: Zp/pn/59/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin