Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8656241 2022-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: > Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8657005 2022-01-24
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii lub chirurgii plastyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8605731 2022-01-25
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: PN - 30/21/1 Dostawa leków Pakiet 1 Część nr 1 1 Trofosfamid 50 mg x 50 tabl. *IMPORT DOCELOWY * W przypadku zamówienia "na Ratunek" wymagany czas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8656542 2022-01-25
godz. 10:30
Mazowieckie świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.-psycholog-Siemiatycze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8647143 2022-01-25
godz. 12:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej i dentystycznej opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559513 2022-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostarczenie odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z najmem analizatora zasadniczego i zastępczych analizatorów: biochemicznego i immunochemicznego, udzielenie licencji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661685 2022-01-26
godz. 11:00
Podlaskie Zapewnienie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych w ramach następujących części: 1. Opieka w ramach dyżuru medycznego w Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8638042 2022-01-26
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa orzecznictwa lekarskiego w ramach kwalifikacji wstępnej uczestników do kompleksowej rehabilitacji. Część 1: 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8658943 2022-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Zakup produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8661686 2022-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Zapewnienie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych w ramach następujących części: Część 1- Opieka lekarska w Oddziale Chiru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666522 2022-01-26
godz. 14:00
Podlaskie DAT.2348.1.2022 Zakup wyposażenia i aparatury medycznej na salę operacyjną i salę poznieczuleniową na potrzeby Oddziału Chirurgii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8653761 2022-01-26
godz. 15:00
Podlaskie Wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8657452 2022-01-26
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii w ramach: Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8626990 2022-01-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 9 części. Numer referencyjny: AZP.25.1.86.2021 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8615182 2022-01-27
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/42/2021 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8660066 2022-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Zakup, dostawa i przechowanie protez przełykowo-żołądkowych używanych podczas operacji bariatrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8667231 2022-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji lekarza kierującego Pracownią Zabiegową Angiografii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8646434 2022-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2022 r.-usługi weterynar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8660098 2022-01-28
godz. 09:00
Podlaskie „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Stacji Dializ i OIT „ Koncentrat do hemodializy. 2021/TP/SDiOIT/02

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8662085 2022-01-28
godz. 10:00
Podlaskie „DZIERŻAWA SPRZĘTU WRAZ Z PŁYNAMI, ZESTAWAMI, AKCESORIAMI – TERAPIA NERKOZASTĘPCZA” Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu wraz z płynami, zestawami, akcesoriami – do terapii nerkoza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8662106 2022-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku w terminie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy 01/SZ/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663003 2022-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim - powtórka Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8667218 2022-01-31
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu badań i konsultacji z zakresu medycyny pracy,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634587 2022-02-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów medycznych Numer referencyjny: ZP.261.26.2021 Dostawa leków, płynów infuzyjnych i materiałów medycznych Dostawa leków, płynów infuzyjnych i mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8663998 2022-02-03
godz. 00:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631327 2022-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami wraz z wdrożeniem na rynek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 zabiegu wszczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631328 2022-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami wraz z wdrożeniem na rynek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 zabiegu wszczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631348 2022-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami wraz z wdrożeniem na rynek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 zabiegu wszczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631349 2022-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami wraz z wdrożeniem na rynek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 zabiegu wszczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8631350 2022-02-03
godz. 15:00
Podlaskie Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami wraz z wdrożeniem na rynek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 zabiegu wszczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin